Predsjednik Karlovačke županije Ivan Vučić u petak je proglasio stanje elementarne katastrofe na području Karlovca.

Zbog čudotvornosti zemlje na mnogim mestima u sedlu 15. i 16. Oktobra, u Karlovcu je urađena velika oštećenja komunalnog voda

infrastrukture i javne imovine.

Sjedište gradonačelnika Bernardo Pahor je rekao da je proglašenje elementarne nepogode zbog poplava čekati za prolaz vodeni talas kroz Karlovačka županija, kada će moći da vide razmjere štete i prikupljanje zahtjeva gradova i općina da proglasi prirodne katastrofe.

Današnja odluka Komisije Karlovačke posvećena za procjenu šteta od elementarnih nepogoda odmah ili u najkraćem mogućem roku sastaviti izvještaj Kantonalne komisije za procjenu šteta, prema uredu gradonačelnika.

Županijska komisija će dostaviti sve prikupljene podatke Državnoj komisiji za prirodne katastrofe.

U Karlovcu je u četvrtak proglašen izuzetan čas 22-a, jer je nivo vode Korana premašio 780 centimetre. vodostaja Kupe i Korane, koje su već u petak ujutro premašio sva predviđanja i evidencija, u podne sa 852 centimetara izjednačio, a po nahođenju sjedištu županije za zaštitu i spašavanje, najgore je na širem području Karlovca, gdje poplavljno 255 kuće i 84 ekonomski zgrada.

(Hina)