Nekoliko hiljada izbjeglica i migranata na srpsko-hrvatskoj granici između Berkasova i žene, i nekontrolisanog prelaska granice i ulaska u Wives prostor iznad jednom tradicionalnom graničnom prijelazu spriječiti hrvatske policije da je, kao neslužbeni izvori, svakih pola sata nedostaje pedeset migranata.

Nakon hladne i kišovitom vremenu, u blatu, hladna i ogrnuti deke da im je osoblje humanitarnih organizacija čim dođu na srpsko pogranični grad Berkasova, kod Šida, prema nekim procjenama, čeka i više od pet tisuća izbjeglica i migranata.
Nekontrolisanog prelaska granice i ulaska u Wives prostor iznad jednom tradicionalnom graničnom prijelazu spriječiti hrvatske policije i srpske strane nema pripadnika "snaga reda i zakona" i da su izbjeglice i migranti predaju sebe.
O njihovim potrebama zanima samo zaposleni nevladinih humanitiranih organizacija, kao što je Crveni krst Srbije i UNHCR-a, koji im nude deke, toplih napitaka, prehrambenih i higijenskih i drugih potrepština.
"Humanitarci" odbijaju bilo kakav kontakt s novinarima na osnovu toga izjava može dati samo "gazde", koji trenutno nema, ali, kako kažu, izjave zapravo "nisu neophodni zbog vidljive sve biti zaključen".
Uz put koji se pretvorio u muljko polje, postoje samo nekoliko improvizovanih šatora, koje nisu dovoljne za zaštitu od kiše. Izbeglice i migranti, iscrpljeni i iscrpljeni, žale se na bolesti, temperaturu i iscrpljenost.
"Dolazimo iz Sirije i do sada je nekako otišao. Ova hladnost i kiša za koju nismo navikli su najgori ", kaže Ibrahim Fawaz, dodajući da se nada da će i dalje stići u Njemačku i imati bolji život.
Ahmed Mohamed iz Irak je slično ženama s kostimom u blatu sa ženom i troje dece.
"Čekamo jer ne možemo. Nadamo se da ćemo nas pustiti. Mi samo želimo da idemo ", kaže on, dodajući da su prehlade i prehlada zabrinjavajuće i kako se najviše plaši da djeca neće biti razočarana.
Na granici sa Wives policije štite nekontrolisanog ulaska izbjeglica i migranata, a dio se distribuira i duž granice jer postoje pokušaji da se ulazak u Hrvatsku izvan curenja otišao graničnom prijelazu. Migrantska policija se vraća u kolonu onih koji čekaju da uđu u Hrvatsku, a zatim u zapadnoevropske zemlje, naročito u Nemačku. Kolona je pun novih ljudi svakog sata koji dolaze iz Grčke i Makedonije, a srpsko-hrvatska granica je jedna od mnogih koje nameravaju da pređu.

(Hina)