Zatvaranjem logora u Opatovcu, gde su tokom proteklih nekoliko sedmica uklonjene i zdravstveno pregledane hiljade izbjeglica i imigranata, tim zdravstvene klinike Zdravstvenog centra Zdravstveni centar Zdravstvenog centra zadužen je i za pružanje neophodne medicinske pomoći.

Na terenu, bilo je ukupno 6 tim iz najveće hrvatske institucije primarne zdravstvene zaštite - Dom zdravlja Zagreb centar koji se sastojao od ukupno 6 6 doktora i medicinskih sestara-tehničara.

Za svoje dvije sedmice posjeti u Opatovcu, ovi timovi 1572 pogled izbjeglica i utvrdilo sljedeće dijagnoze: akutnih i hroničnih respiratornih bolesti, gastrointestinalnih bolesti i sumnja apendicitis, bolesti bubrega, neuroloških bolesti uha, bolesti srca, pothranjenosti. 48 pacijenti su upućeni na daljnje njege u bolnici (OB Vinkovci, Opće bolnice Vukovar, Osijek KBC), najčešće je to bila referenca na ginekologiji zbog trudnoće ili upućivanje na hirurške jedinice zbog raznih povreda ili trauma. Kada pružanja zdravstvene zaštite treba uzeti u obzir kulturne razlike s obzirom na zemlju porijekla, ali i činjenica da su neki odbijaju medicinske intervencije, kao što je sve prošlo previše bez značajnih incidenata, tako da se gleda cijeli period u zbrinjavanje izbjeglica izuzetno prošlo radno, ali i uspješno - ocijenjeno doc.dr.sc. Antonija Balenović, šef Zdravstvenog centra Zagreb Centar.

Strahovi vezani za zdravlje ugrožavanja hrvatskim građanima, s obzirom na priliv izbjeglica, ne samo u Siriji, ali i iz Afganistana, Pakistana i Iraka koji putuju s njima, da nije dokazano da bude opravdano, smatraju u Domu zdravlja Zagreb, pokriva primarne zdravstvene zaštite stigao u Opatovac.

Bol bolesti i epidemija uvek treba da bude prisutan posebno kada je u pitanju migracija velikog broja ljudi, kao što je slučaj u našim poslednjim danima od strane naše države. To je okolnost koja može dovesti do širenja zaraze, dakle, treba biti oprezan prilikom pružanja pomoći tim ljudima, ali zahvaljujući uključenost različitih usluga, prvenstveno epidemiološke službe Zavoda za javno zdravlje, doktori na terenu, uz dobre higijenske nadzor i održavanje čistoće i odlične koordinacije cijelog sistem je bio pod kontrolom, što je dovelo do minimizacije svake zdravstvene prijetnje hrvatskih građana - procjene nadležnih zdravstvenih službi.

Tim Zdravstvenog centra Zagrebačkog centra, čije su svakodnevne aktivnosti obuhvatale medicinske potrebe izbjeglica i migranata, ostalo je u pripravnosti, spremno za primanje i staranje o novim potrebama.
(PR)