Vijeće Evrope utvrdilo je u srijedu 18. Novembar obilježava Evropski dan zaštite djece od seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja, što je niz akcija i prikazivanje spomen film pridružuje Hrvatskoj, prenosi Ured ombudsmana za djecu.

Prikazivanje filma je takođe kraj kampanje protiv seksualnog nasilja nad djecom i od srijede je dostupan na http://www.coe.int/en/web/children/end-child-sex-abuse-day.

Svest o progonu seksualnog nasilja protiv dece

Savet Evrope u poslednjoj godini kampanje "Jedna od pet" utvrdio je da je to 18. Novembar je označen kao Evropski dan za zaštitu djece od seksualne eksploatacije i zlostavljanja kako bi se osiguralo opasnost od seksualnog nasilja nad djecom i osigurati da stručnjaci, javnost i oni koji donesu odluke učiniti sve kako bi riješili ovaj problem.

Ombudsman za djecu Ivana Milas Klarić podsjeća da je Hrvatska ratificirala Konvenciju Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja te da izmjene i dopune krivičnog zakona i drugih propisa stvorili bolji pravni okvir za borbu protiv svih oblika seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece.

Stupanjem na snagu pravne posljedice, kaznene evidencije i rehabilitacije informacije o izvršenju seksualnih delikata nad djecom su postale dostupne na sudove, javne vlasti, institucija u postupcima za zaštitu prava i interesa djece, kao i kada se određeni poslovi koji rade s djecom ili upozorava Milas Klarić, veoma mali broj institucija i pojedinaca koji provjerite pretrage.

Podaci imaju posebne rokove, a propisano je da počinitelji dečjeg seksa ne mogu obavljati posao vezan za djecu.

Ipak, Milas Klarić tvrdi da u praksi ima mnogo poteškoća u primjeni propisa. Za zaštitu takvog zlostavljanja posebno je važno prijaviti krivična djela, uspjeh krivičnog gonjenja, odgovarajuće sankcije u vezi sa nametanjem mjera sigurnosti i ozbiljno ispitivanje kandidata za sva pitanja koja se odnose na dečiji rad.

Podaci o seksualnoj delikvenciji se proveravaju

Posebno smo zabrinuti što je za proveru podataka u krivičnom dosijeu potreban veoma mali broj institucija i pojedinaca. U institucijama, čekovi se obično vrše putem tzv. "Sertifikat o nekaznovanju", koji ne ukazuje na to da li je neko ranije bio kažnjen za seksualna djela protiv djece, ističe Milas Klarić.

Provjera osude mogu se izvoditi samo u kaznenu evidenciju koju vodi Ministarstvo pravde, koji je za mnoge je nepoznata, prema građana i žalbe na one koji zapošljavaju ljude za bilo koju vrstu posla i kontaktiraju s djecom u provjeriti na osobi koju zaposlilti namjeravate, naravno uz njen pristanak.

Veoma važan ombudsman smatra obrazovanje i svjesnost javnosti kako bi olakšao prijavljivanje slučajeva seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece, jer istraživanja sugerišu da veliki broj predmeta ostaje neotkriven i nekažnjen.

Programi osnaživanja za djecu sprovode pojedinačna udruženja, ali oni nisu dio programa obaveznog školovanja i, nažalost, nisu dostupni svojoj djeci. Stoga je posebno važnu ulogu roditelja da djeca moraju upozoriti na moguće opasnosti, naučiti ih prepoznati i izbjeći situacije visokog rizika da se zaštite od napada i potražiti pomoć.

Samo zajedničko djelovanje može izgraditi sigurno okruženje za djecu i da ih zaštiti, tako da je važno da se obilježavanje ovog dana da podstakne, najavio je za djecu Ombudsman Ivana Milas Klarić.

Zabeleženi seksualni zlostavljač 1291

U Registar seksualnog zlostavljanja djece u Ministarstvu pravde, u julu je registrovan 1291, što je povećanje u odnosu na prošlu godinu kada je 972 zabilježen. To su osuđena lica za koja je poznato da su počinile delinkvencije, ali stručnjaci upozoravaju da mnogi ostaju neotkriveni.

Također smatra, kao oni su se složili i građana, da su rokovi za rehabilitaciju kratak zbog nadzor osuđenih osoba za takva djela moraju biti duži od maksimalno dvije godine, koja je propisana za djela za koja kaznu duže od dvije godine.

U proteklih godinu i po dana u Ministarstvu pravde bilo je nešto više od 3200 zahteva za verifikaciju.

UNHCR je nedavno objavio da je izbjegličke krize koja je zahvatila Evropu najugroženijim grupama žena, a posebno djeca, koja su često zbog užasnim uslovima i puko preživljavanje je izložena svaku vrstu nasilja i iskorištavnja, čak i seksualno.

(Hina)