Novi pristup u izbjegličku krizu kojom su odvojeni balkanskih izbjeglica iz ratne zone iz ekonomskih migranata može izazvati dodatne patnje, nepravde i štete, potrebno je uspostaviti potpuno ispravna procedura za one izbjeglice, rekao je regionalni predstavnik Visokog komesarijata Ujedinjenih naroda za izbjeglice ( UNHCR) Andrew Mayne, u intervjuu u utorak objavio sarajevski dnevni list "Oslobođenje".

rekao je Mayne da UNHCR na stavu da u slučaju da ograničavaju prolaz migranata koji ne dolaze iz zemlje pogođene ratom moraju osigurati usklađenost sa zakonskim princip individualne obrade svake prijave za azil.
"Napori za razlikovanje izbjeglica od ekonomskih migranata su važni i važni, ali moraju biti dobro pripremljeni i sprovedeni u skladu sa odgovarajućim procedurama. U suprotnom, situacija neće moći da se upravlja ", upozorila je Mejna, koja takođe obavlja dužnost predstavnika UNHCR-a u BiH.
On je rekao da će UNHCR nastaviti sarađivati ​​sa vlastima u zemlji u pripremama za prijem izbjeglica ukoliko se otvore novi tranzitni putevi širom BiH.
Procjena je da se to može desiti kao dio "fragmentacije rute" koju migranti sada pokušavaju doći u zapadnu Evropu.
Nova ruta u tom slučaju će voditi preko Albanije i Crne Gore u BiH.
Mejn je potvrdio da se i dalje procjenjuje da bi u tom slučaju izbjeglice u BiH mogle početi putem Trebinja na jugu i Bijeljine na sjeveru, ali bi cilj bio ponovno ući u Hrvatsku.
"Kao mjesto od BiH navedenih u Brčkom, kao jedan bod, a drugi na sjevernoj granici Bosne i Hercegovine sa hrvatskim, koji je jasno da ne želim da ljudi za ulazak u zemlju na južnoj strani", rekao je Mayne i dodao da je u ovom slučaju bila izuzetno važna direktna saradnja BiH i Hrvatske.
UNHCR kaže da Mayne pokušava ublažiti izbegličku krizu osiguravajući da izbjeglice u Grčkoj dobijaju efikasniji pristup Evropi kao njihovu ulaznu tačku i pomoću izgradnje dodatnih kapaciteta za smještaj oko 50 hiljada izbjeglica u Makedoniji i Srbiji.
On je naglasio da ne može dozvoliti izbjeglicama da postanu dodatne žrtve krize uzrokovane terorističke napade i prijetnje, i dodao da su zemlje zapadnog Balkana do sada pokazala da je u takvim situacijama mogu odgovorno nositi.

(Hina)