Kajkavski književni jezik je Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO), koja uključuje 12. Januar ove godine, među svjetskim jezicima, pokriven je listom ISO 639, označenom kao "kjv".

- Jezici nestaju u ovo doba globalizacije, čak ni ja ne mogu prihvatiti nešto novo, nove promene. I to je bio jedan od glavnih razloga zašto ste počeli udruženje kajkavski renesanse, a do tada je nikaj na internetu o kajkavski. A sada je posljednji projekt je dobivanje ISO kod, prvo ga je pitao za kajkavski jezik, ali, nažalost, nije bio u stanju pružiti, ali čak i oni priznali da lingvistički kajkavski danas zaslužuje u - rekao je lokal.hr Mario Jembrih, predsednik Kajkavianske renesansne asocijacije, koji već dugi niz godina pokušava da oživi i očuva Kajkavski jezik kroz razne projekte.

Standardizacija ovog bivšeg hrvatskog dijalekt okupirali udruženja Msza renesanse, i to standardizacija je rezultat dugogodišnjeg akademsku raspravu o tome da li kajkavština dijalektu ili dijalekata hrvatskog jezika, ili je zaseban jezik.