Bosna i Hercegovina ne ispunjava kriterijume za članstvo u EU, a blok 28 daleko je od pristanka da preuzme bivšu jugoslovensku republiku, naveli su u sredu zvaničnici u Briselu nakon što je Sarajevo najavilo da će sljedećeg mjeseca zatražiti članstvo.

BiH će se prijaviti za članstvo u EU 15. Februara, nakon dobijanja poziva od Holandije koja trenutno predsedava Evropskom unijom.

Političke decentralizacije duž etničkih linija razgraničenja nakon rata 90 da je ubijeno oko 100.000 ljudi i dalje ekonomski osiromašene, Bosna i Hercegovina zaostaje svojim balkanskim susjedima na putu pristupanja u EU, prenosi Reuters.

Međutim, Sarajevo je odlučno da dostavi svoj zvanični zahtev 15-u. Februar, dan pre sastanka evropskih ministara zaduženih za pitanja vezana za pregovore o proširenju. Postoji potreba za jednoglasnom podrškom za usvajanje zahteva.

Hrvatski član Predsjedništva BiH Dragan Čović je u utorak rekao da je podnošenje prijave želi da pokaže "naše jasno opredjeljenje da otvori pregovore o članstvu s EU, ništa više."

Diplomati, međutim, tvrde da BiH nije uspela da sprovede sve reforme koje su potrebne za članstvo i da su članovi EU još uvijek daleko od pristanka da podrže bilo koji zahtjev, bez kojeg će holandsko predsjedništvo biti teško staviti na stol.

U izvještaju o napretku iz novembra 2015. jasno navodi da je prije ta zemlja ima još dosta posla, jer promjene ustava, reformi pravosuđa i ekonomije sve do borbe protiv korupcije i zaštitu ljudskih prava i slobode izražavanja.

Brisel također traži u BiH, sa vrlo složenim matrica vlasti u raznim oblastima, uspostaviti jedan, efektivnu vlast odlučivanja u pregovorima s EU. Unija također traži da se prilagode Sporazum BiH o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) sa 2008. zbog promjena u sindikatu Hrvatske Unije 2013.

Bosna i Hercegovina je do sada je EU uskoro SSP-a, kao i zahtjev za članstvo je uslovljeno dogovor o mehanizmu koordinacije i prilagođavanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u dijelu koji se odnosi na tradicionalne trgovine, prvenstveno odnose na Hrvatsku.