MIROGOJ, 10.03.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

JURAJ GRAČANIN (83) 06.03.16 10: 50
MILAN ŽESTIĆ (91) 06.03.16 11: 40
NEDELJKA MRČELIĆ (80) 07.03.16 12: 30
FRANKO SEDMAK (15) 06.03.16 13: 20
BRANKA PEĆINA (78) 04.03.16 14: 10
BERNARDICA BAŠIĆ (74) 06.03.16 15: 00

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 10.03.2016.

Naziv godine godine povratka smrti

BARIKA SAMBOLEC (82) 07.03.16 10: 40
DAMIR JURIĆ (45) 07.03.16 11: 20
IVAN TAKMIČENJE (71) 07.03.16 12: 10
JOSIP GOSPODARIĆ (77) 06.03.16 12: 50
JOSIP BARBARIĆ (76) 06.03.16 13: 35
ZORAN PAVLOVIĆ (71) 04.03.16 14: 30

HEMATARIJA MALA DJEVA, 10.03.2016.

Naziv godine godine povratka smrti

JUGOSLAV MILUTINOVIĆ (86) 06.03.16 10: 15
ZVONKO KÖNIG (60) 06.03.16 10: 55
NIKOLA LISTA (92) 07.03.16 11: 35
IVAN GALETIĆ (66) 07.03.16 12: 15
MAIDA ANTOLKOVIĆ (66) 05.03.16 12: 55
MIROSLAV VALENTA (68) 04.03.16 13: 40
IVANKA ČANIĆ (70) 05.03.16 14: 20

MIROŠEVAC, 10.03.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

64 08.03.16: 10
MIROSLAV HRUŠKA (83) 07.03.16 10: 50
OLGA KOLLER (94) 07.03.16 11: 40
BERNARDA KOZLINA (97) 06.03.16 12: 30
MARIJA DRŽESTIN (80) 06.03.16 13: 20
IVAN KURI (64) 05.03.16 14: 10
ANTE MLINARIĆ (80) 07.03.16 15: 00

MARK.POLJE, 10.03.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

LADDER RADONJITSCH (85) 08.03.16 10: 50
ROSA SHRINK (71) 08.03.16 11: 40
JOSIP KRSNIK (82) 07.03.16 12: 30
DRAGICA ROGINA (77) 07.03.16 13: 20
NENAD MALUNEC (64) 04.03.16 14: 10
JOSIP GOLUBIČIĆ (69) 07.03.16 15: 00

BREZOVICA, 10.03.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

RUŽICA PEČEK (72) 08.03.16 13: 00
DRAŽEN MOLNAR (43) 07.03.16 15: 00

CUCHER, 10.03.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

STJEPAN OREŠIĆ (66) 07.03.16 15: 00

JAKUŠEVEC, 10.03.2016.

Ime i prezime godine sahrane s događajem U

BARA BEDEKOVIĆ (86) 09.03.16 15: 01

SV.KLARA, 10.03.2016.

Ime i prezime godine sahrane s događajem U

MANDA LONČAR (83) 08.03.16 13: 01