MIROGOJ, 14.03.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

NADA ŠKORIĆ (86) 10.03.16 13: 20
POČETAK PECA (70) 09.03.16 14: 10

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 14.03.2016.

Naziv godine godine povratka smrti

MILNING SLOGAR (55) 10.03.16 10: 00
IVAN IVANČIĆ (83) 09.03.16 10: 40
VERICA MILETIĆ (78) 09.03.16 11: 20
ISMET BALJIĆ (92) 08.03.16 12: 10
DANICA JABLAN (68) 09.03.16 13: 35
TOMO PERKOVIĆ (65) 09.03.16 14: 30

HEMATARIJA MALA DJEVA, 14.03.2016.

Naziv godine godine povratka smrti

VLADIMIR MAJSTOROVIĆ (93) 10.03.16 10: 15
ANDRIJA HORVAT (87) 09.03.16 10: 55
MILAN MILANOVIĆ (85) 09.03.16 11: 35
DUBRAVKA FILIPOVIĆ (65) 07.03.16 12: 15
DARKO MREŽA (82) 09.03.16 12: 55
MIRJANA PULIG (82) 08.03.16 13: 40
BOSILY SREMAC (93) 07.03.16 14: 20

MIROŠEVAC, 14.03.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

NADA HERŠAK (67) 06.03.16 12: 30
MARA VIZEK (94) 10.03.16 13: 20
(66) 10.03.16 14: 10

MARK.POLJE, 14.03.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

MIRA BIŠKUPIĆ (66) 10.03.16 10: 00
DRAGUTIN DRAŠKOVIĆ (52) 05.02.16 10: 50
JOŽEFINA JURIĆ (86) 09.03.16 12: 30
ŽELJKO MIHOTAN (52) 10.03.16 13: 20
PERO BLAŽEVIĆ (83) 10.03.16 14: 10

SESTINE, 14.03.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

ANTUN BRALA (72) 10.03.16 13: 00

GRAČANI, 14.03.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

DAMIR PAPA (51) 10.03.16 15: 00

LUČKO, 14.03.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

DAMIR KLEMENČIĆ (57) 08.03.16 15: 00

DONNA MAJOR, 14.03.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

ZORICA SIJANSKI (90) 10.03.16 15: 00