MIROGOJ, 24.03.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Sahrana u

MARGARET PENNY (94) 21.03.16 11: 40
ADELHAIDA GABUD (79) 21.03.16 12: 30
BRANKA BARTULIN (85) 24.03.16 13: 20
ANKA SEVER (91) 21.03.16 14: 10
ANA BENKOVIĆ (64) 21.03.16 15: 00

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 24.03.2016.

Naziv godine godine povratka smrti

MIROSLAV REZO (78) 21.03.16 10: 00
95 21.03.16 (10) 40 XNUMX: XNUMX
TODOR ZDRAVEV (82) 21.03.16 11: 20
IVAN POBI (81) 21.03.16 12: 10
ŽELJKO PAVIČIĆ (62) 21.03.13 12: 50
VJEKOSLAVA MIHELČIĆ (90) 20.03.16 13: 35
PETAR NOVOSELEC (95) 18.03.16 14: 30
TOMISLAV VUKASOVIĆ (83) 21.03.16 15: 15

HEMATARIJA MALA DJEVA, 24.03.2016.

Naziv godine godine povratka smrti

PAVLE SEKULOVSKI (79) 20.03.16 10: 15
JERKO PERIŠIĆ (92) 20.03.16 10: 55
RUŽA ŠEPIĆ (85) 20.03.16 11: 35
DRAGA MARENIĆ (95) 20.03.16 12: 15
KATARINA HORVAT (74) 19.03.16 12: 55
NADA DELIĆ (84) 21.03.16 13: 40
SENKA SESTAN (89) 16.03.16 14: 20
MIROŠEVAC, 24.03.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Sahrana u

FRANJO GRČKA (103) 21.03.16 13: 20
ANTON PREBEG (94) 21.03.16 14: 10
XMUMX 40 20.03.16: 15

MARK.POLJE, 24.03.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Sahrana u

JURE SUKNAIĆ (78) 21.03.16 10: 00
BORIS BARLOVIĆ (57) 19.03.16 10: 50
BRANKO MEŠNJAK (83) 21.03.16 11: 40
STJEPAN MURIĆ (69) 21.03.16 12: 30
DRAGAN JAZBINŠEK (59) 18.03.16 13: 20
MEHMED KRNJIĆ (72) 20.03.16 14: 10
SLAVKA LOZANČIĆ (80) 22.03.16 15: 00

STENJEVEC, 24.03.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Sahrana u

MIRKO ARTIČEK (79) 21.03.16 13: 00

JAKUŠEVEC, 24.03.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Sahrana u

ANKA LABS (87) 22.03.16 14: 00

ODRA, 24.03.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Sahrana u

ANTE ĆULUMOVIĆ (67) 21.03.16 13: 00
KLARA HOLBAK (86) 22.03.16 15: 00

CERJE, 24.03.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Sahrana u

IVO BOŽIĆI (83) 21.03.16 15: 00

MORAVČE, 24.03.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Sahrana u

KATA CERGAR (74) 20.03.16 13: 00