MIROGOJ, 1.04.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Sahrana u

MIJO GOLUBIĆ (99) 27.03.16 11: 40
IVANA KUHAR (81) 28.03.16 13: 20
NEDJELJKO ŠUVAR (96) 29.03.16 14: 10
JURAJ BOŽIČEVIĆ (80) 27.03.16 15: 00
DRAGICA KOLENC (71) 29.03.16 15: 50

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 1.04.2016.

Naziv godine godine povratka smrti

MILAN RADMILOVIĆ (79) 29.03.16 10: 00
SILVIJA PINTARIĆ (68) 29.03.16 10: 40
MARKOT LJUBAV (84) 29.03.16 11: 20
MARIJA MIHALJEVIĆ (88) 28.03.16 12: 10
DNEVNI KOLON (85) 25.03.16 12: 50
KATA JERKOVIĆ (74) 28.03.16 13: 35
DANICA GREGORINA (77) 29.03.16 14: 30
ZLATA-MARIJA ZELJKOVIĆ (92) 29.03.16 16: 00

HEMATARIJA MALA DJEVA, 1.04.2016.

Naziv godine godine povratka smrti

DUŠAN FRANCESCHI (96) 29.03.16 10: 55
ANTUN MIKULČIĆ (79) 29.03.16 11: 35
IVAN SRŠAN (96) 28.03.16 12: 15
MIRKO SKAKIĆ (90) 29.03.16 12: 55
DRAGUTIN AJDUKOVIĆ (86) 28.03.16 13: 40
BRIGITA FUNDUK (79) 28.03.16 14: 20
ERVINA VADLA (82) 29.03.16 15: 00
MARIJA BAKOTIĆ (84) 29.03.16 15: 40

MIROŠEVAC, 1.04.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Sahrana u

NIKOLA PUTRIĆ (75) 29.03.16 10: 00
ĐURO TURKOVIĆ (74) 26.03.16 10: 50
IVAN SUKNAIĆ (83) 26.03.16 11: 40
MIROSLAV NOVOSEL (80) 28.03.16 12: 30
MATE PAVKOVIĆ (89) 28.03.16 13: 20
IVANKA BAŠIĆ (88) 28.03.16 14: 10
ANTE BUDAK (84) 28.03.16 15: 50

MARK.POLJE, 1.04.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Sahrana u

MAGDALENA VONDRA (76) 29.03.16 13: 20
STIPO ŽARKO (64) 31.03.16 14: 10

STENJEVEC, 1.04.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Sahrana u

HELENA STRANICE (94) 29.03.16 15: 00

REMETE, 1.04.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Sahrana u

IVAN IGREC (71) 29.03.16 15: 00

BREZOVICA, 1.04.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Sahrana u

MILKA GALIĆ (69) 28.03.16 13: 00

K.KRALJEVEC, 1.04.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Sahrana u

MARICA MATIČEK (95) 27.03.16 15: 00

CUCHER, 1.04.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Sahrana u

JAN JAMA (92) 29.03.16 15: 00

GRANEŠINA, 1.04.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Sahrana u

KATICA STEKOVIĆ (68) 29.03.16 13: 00