MIROGOJ, 7.04.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

ZEF MIRDITE (80) 04.04.16 12: 30
DRAGO ŠTEFOK (83) 04.04.16 14: 10
LIDIJA PRIMORAC (59) 02.04.16 15: 00
MILE PETIĆ (84) 05.04.16 15: 50

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 7.04.2016.

Naziv godine godine povratka smrti

MILE SLADOVIĆ (74) 04.04.16 10: 40
NEVENKA MAGIĆ-VIDIĆ (65) 03.04.16 11: 20
KREŠIMIR KRŽIĆ (71) 04.04.16 12: 10
DUŠANKA SANDI (90) 03.04.16 12: 50
BOŽIDAR OKRAJČIĆ (67) 01.04.16 13: 35
MARKO KLARIĆ (53) 02.04.16 14: 30

HEMATARIJA MALA DJEVA, 7.04.2016.

Naziv godine godine povratka smrti

MATIJA POTREBNA (86) 02.04.16 10: 15
MELITA DŽINEV (78) 03.04.16 10: 55
JANJA HANZIĆ BABOK (88) 04.04.16 11: 35
MARIO CIKUŠA (68) 03.04.16 12: 15
JOSIP SEED (74) 02.04.16 12: 55
SIGLHUBER VIEWS (92) 03.04.16 13: 40
KREŠIMIR MUDROVČIĆ (82) 03.04.16 14: 20

MIROŠEVAC, 7.04.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

SOFIJA MIKLOŠEVIĆ (94) 05.04.16 11: 40
TOMISLAV KAIĆ (77) 05.04.16 12: 30
Pravi PARADI (84) 04.02.16 13: 20
STJEPAN HUSTIĆ (81) 03.04.16 14: 10
MARIJA KOVAČEVIĆ (80) 03.04.16 15: 00

MARK.POLJE, 7.04.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

HILDEGARD RAVLIĆ (55) 01.04.16 10: 50
MILE KASIPOVIĆ (69) 05.04.16 12: 30
MIRICA PUKŠEC (76) 04.04.16 13: 20
MIRKO DANILOVIĆ (71) 03.04.16 14: 10

ODRA, 7.04.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

ĐURO ŠIMEC (68) 04.04.16 15: 00