MIROGOJ, 11.04.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

EVA DRAGAR (87) 06.04.16 11: 40
MARIJA MILKOVIĆ (91) 06.04.16 12: 30
NADA LONČAR (84) 06.04.16 13: 20
OTON-ANTON REISINGER (88) 06.04.16 14: 10
ANA VAUPOTIĆ (86) 06.04.16 15: 50

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 11.04.2016.

Naziv godine godine povratka smrti

JOSIP NERAL (70) 07.04.16 12: 10
DANIJEL SERTIĆ (85) 06.04.16 12: 50
SVETOZAR POPOVIĆ (64) 07.04.16 13: 35
MARKO MARINKOVIĆ (33) 06.04.16 14: 30

HEMATARIJA MALA DJEVA, 11.04.2016.

Naziv godine godine povratka smrti

LJUBICA JURIĆ (101) 06.04.16 10: 15
ANDREJ PRAGER (81) 07.04.16 10: 55
BOŽENA HREN (79) 05.04.16 11: 35
MIRKO NEBOJAN (88) 06.04.16 12: 15
NEVENKA LIPOVAC (74) 06.04.16 12: 55
MARIJA TOPOL (86) 05.04.16 13: 40
RADOJKA RUŽIĆ (82) 05.04.16 14: 20

MIROŠEVAC, 11.04.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

NADA MIHALJEVIĆ (80) 06.04.16 13: 20
VLADIMIR KOVAČ (80) 06.04.16 14: 10
DRAGICA HORVAT (71) 07.04.16 15: 00

MARK.POLJE, 11.04.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

ANTE BEŠLIĆ (73) 08.04.16 13: 20
PETAR POMPER (66) 06.04.16 14: 10

LUČKO, 11.04.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

TINA KUFTINEC (75) 07.04.16 13: 00
DRAGICA STUDEN (87) 06.04.16 15: 00

MARKUŠEVEC, 11.04.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

IVAN KRAVARŠĆAN (83) 08.04.16 15: 00