Mirogoj (gradskagroblja.hr)

MIROGOJ, 20.04.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

MARIJAN TOMIĆ (72) 18.04.16 10: 50
BARIKA DINJAR (83) 15.04.16 12: 30
JOSIP MUCAFIR (66) 14.04.16 14: 10
MARIJAN ANČIĆ (72) 16.04.16 15: 00
VIŠE PERKOVIĆ (74) 17.04.16 15: 50

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 20.04.2016.

Naziv godine godine povratka smrti

PAVAO ŽIVKOVIĆ (87) 16.04.16 12: 10
LJILJANA PAPEŠ-ŠKREBLIN (64) 18.04.16 12: 50
MIHAEL MARUŠIĆ (82) 17.04.16 13: 35
IVAN GRGIĆ (80) 16.04.16 14: 30

HEMATARIJA MALA DJEVA, 20.04.2016.

Naziv godine godine povratka smrti

KATARINA GLAS (66) 18.04.16 10: 55
BOŠKO STOJANOVIĆ (62) 17.04.16 11: 35
SLAVICA NOVAK (88) 17.04.16 12: 15
TIHOMIR PLEŠNIK (71) 16.04.16 12: 55
IVAN JANJIĆ (84) 15.04.16 13: 40
GIZELA ZADRAVEC (82) 14.04.16 14: 20

MIROŠEVAC, 20.04.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

ANA STRUNE (87) 16.04.16 10: 50
IVAN SPEAR (96) 17.04.16 11: 40
JASNA KUNDIĆ-THOMAS (51) 05.04.16 12: 30
PETAR DELIŠIMUNOVIĆ (72) 16.04.16 13: 20
IVE KRZNARIĆ (77) 17.04.16 14: 10
DANICA RADIĆ (83) 14.04.16 15: 00

MARK.POLJE, 20.04.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

NEVENKA ČRNIGOJ (84) 18.04.16 10: 00
ANA BRUČIĆ - MATIĆ (71) 18.04.16 10: 50
MARIJA KARAVIDOVIĆ (81) 17.04.16 11: 40
BOŽICA SIMIĆ (84) 13.04.16 12: 30
DANICA LEVAK (82) 17.04.16 13: 20
MIRA DRAGINIĆ (55) 16.04.16 14: 10
PAVO VIDAKOVIĆ (78) 16.04.16 15: 00

ODRA, 20.04.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

MIRKO VUČIĆ (56) 16.04.16 13: 00

LUČKO, 20.04.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

IVAN ŽULJEVIĆ (82) 14.04.16 15: 00