Mirogoj (gradskagroblja.hr)

MIROGOJ, 22.04.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Sahrana u

BRANKA ZLAMALIK (97) 16.04.16 14: 10
VERA ZEREC (78) 19.04.16 15: 00

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 22.04.2016.

Naziv godine godine povratka smrti

NIKIĆ-HERCEG (60) 20.04.16 12: 50
SLOBODA VIDOVIĆA (72) 19.04.16 13: 35

HEMATARIJA MALA DJEVA, 22.04.2016.

Naziv godine godine povratka smrti

VIŠE PODOLSKI (77) 20.04.16 10: 15
MARIJA SINOVEC (71) 19.04.16 10: 55
NIKOLA MIHELČIĆ (83) 18.04.16 11: 35
BOGDAN LALIĆ (86) 19.04.16 12: 15
DRAGUTIN KUNESTEK (81) 20.04.16 12: 55
ANICA ILIŠINOVIĆ (81) 19.04.16 13: 40
LOVE CUTE (92) 18.04.16 14: 20

MIROŠEVAC, 22.04.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Sahrana u

VERICA ALJINOVIĆ (86) 19.04.16 10: 00
IVAN IVAKOVIĆ (84) 19.04.16 10: 50
ZLATKO PITTEROFF (58) 19.04.16 11: 40
LJERKA BUDIĆ (70) 20.04.16 12: 30
SHEEP (85) 20.04.16 13: 20
ANA DUJIĆ (73) 18.04.16 14: 10
MARKO KURTIĆ (73) 17.04.16 15: 00
DRAGUTIN PAVLOVIĆ (85) 20.04.16 15: 50

MARK.POLJE, 22.04.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Sahrana u

IVO GAVRANOVIĆ (80) 20.04.16 10: 50
ŠIMO ŠIMIĆ (69) 20.04.16 11: 40
VLADIMIR SPEAKER (76) 20.04.16 12: 30
GORDANA ŠABIĆ (54) 18.04.16 13: 20
JOSIP ŽIVIČNJAK (91) 19.04.16 14: 10

G.VRAPČE, 22.04.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Sahrana u

EMIL KOKOT (63) 13.04.16 13: 00

BREZOVICA, 22.04.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Sahrana u

MARIJA KAŠINEC (89) 18.04.16 13: 00

SV.KLARA, 22.04.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Sahrana u

ŽELIMIR MILER (64) 20.04.16 12: 30
DRAGICA BUNDEK (91) 18.04.16 15: 00