Mirogoj (gradskagroblja.hr)

MIROGOJ, 26.04.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

ANICA JURKOVIĆ (69) 21.04.16 12: 30
ŠTEFICA BRČKOVIĆ (83) 21.04.16 13: 20
MEJMUNA TESKEREDŽIĆ (96) 22.04.16 14: 10

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 26.04.2016.

Naziv godine godine povratka smrti

SCREEN (69) 15.01.16 11: 20
JOSIPA BUNGUR (81) 22.04.16 12: 10
MARIJAN ANTUN KOSTRENČIĆ (57) 18.04.16 13: 35

HEMATARIJA MALA DJEVA, 26.04.2016.

Naziv godine godine povratka smrti

DRAGUTIN ANDRON (70) 22.04.16 10: 15
TOMISLAV SOKOL (84) 21.04.16 10: 55
ZVONKA PANCIROV (89) 22.04.16 11: 35
VIDA GAGIĆ (76) 21.04.16 12: 55
IVAN DUŽINA (78) 21.04.16 13: 40
MIROŠEVAC, 26.04.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

TOMEK TELINEC (63) 22.04.16 10: 50
TOMO POKRIVKA (78) 22.04.16 11: 40
JAGODA STIPETIĆ (64) 21.04.16 12: 30
MARIJA HMELINA-ŠUKER (75) 19.04.16 13: 20
ROZALIJA LESKOVAR (77) 21.04.16 14: 10
MIJO MAJSAK (90) 21.04.16 15: 00
74 23.04.16: 15

MARK.POLJE, 26.04.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

BOŽIDAR KRANJEC (75) 23.04.16 10: 50
ANTO BREŠČAKOVIĆ (70) 23.04.16 11: 40
ANKICA CANJAR (82) 23.04.16 12: 30
LEONORA HALILOVIĆ BERIŠA 21.04.16 13: 20
NENAD BABY (60) 21.04.16 14: 10
KATARINA RAKOŠ (79) 23.04.16 15: 00

G.VRAPČE, 26.04.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

IVAN ČULJAK (58) 23.04.16 13: 00
STANISLAV PONJAN (81) 22.04.16 15: 00

MARKUŠEVEC, 26.04.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

MARTA CESAR (90) 23.04.16 13: 00

JAKUŠEVEC, 26.04.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

AGATA RULEK (92) 22.04.16 13: 00

ODRA, 26.04.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

MARIJA BRDEK (88) 22.04.16 15: 00