MIROGOJ, 28.04.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

ŽARKO PERIĆ (62) 24.04.16 12: 30
DUBRAVKA MARKT (73) 24.04.16 14: 10
MARKO IVANOVIĆ (73) 24.04.16 15: 00

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 28.04.2016.

Naziv godine godine povratka smrti

MARIO MARINKOVIĆ (76) 25.04.16 10: 00
MARINA HODAK (55) 25.04.16 10: 40
ANNA DANIELA MARZOLLA (40) 24.04.16 11: 20
ANUŠ BIJELIĆ (77) 23.04.16 12: 10
MIROSLAV HEGEDIŠ (49) 23.04.16 12: 50
65 23.04.16 13: 35
PETAR BADOVINAC (80) 23.04.16 14: 30
ANICA FERENČAK (80) 23.04.16 15: 15

HEMATARIJA MALA DJEVA, 28.04.2016.

Naziv godine godine povratka smrti

SLAVKO ŠABLJIĆ (72) 24.04.16 10: 15
ALEKSANDER FORENBACHER (93) 23.04.16 10: 55
AVGUST KOPRIVNJAK (87) 23.04.16 11: 35
ZORICA GRGOŠIĆ (92) 24.04.16 12: 15
ZLATA LATKOVIĆ (90) 23.04.16 13: 40
MILADA STEINER (90) 22.04.16 14: 20

MIROŠEVAC, 28.04.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

KATARINA METELKO (86) 26.04.16 10: 00
DANIMIR MEDVEŠEK (79) 23.04.16 10: 50
MILE OSTOJIĆ (77) 24.04.16 11: 40
VERA ZDELAREC (73) 23.04.16 12: 30
DRAGUTIN JANJIĆ (86) 22.04.16 13: 20
DRAGICA HORVAT (93) 24.04.16 14: 10
MILE IVEZIĆ (96) 22.04.16 15: 00
JOSIP ŽELEZIĆ (80) 23.04.16 15: 50

MARK.POLJE, 28.04.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

BUDIMIR VIŠNJIĆ (75) 26.04.16 11: 40
BERNARD ADANIĆ 25.04.16 12: 30
ZORKA STOJKOVIĆ (79) 25.04.16 13: 20
NIKOLA PODNAR (93) 24.04.16 14: 10
ZORA PODNAR (83) 24.04.16 14: 11

STENJEVEC, 28.04.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

JURE POZIVI (88) 26.04.16 15: 00

K.KRALJEVEC, 28.04.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

ANĐELKO LUKŠIĆ (54) 25.04.16 13: 00