Mirogoj (gradskagroblja.hr)

MIROGOJ, 5.05.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

ĐORĐE MILIČEVIĆ (92) 02.05.16 14: 10
TEREZIJA CEROVEČKI (82) 02.05.16 15: 00

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 5.05.2016.

Naziv godine godine povratka smrti

NIKOLA BEKO (83) 02.05.16 10: 00
BRZINA RAVNOPRAVA (83) 01.05.16 10: 40
RENATA VRBANIĆ (63) 01.05.16 11: 20
ANA TERZIĆ (91) 30.04.16 12: 10
ANTE JELAVIĆ (81) 01.05.16 12: 50
TOMISLAV ŠIKIĆ (82) 30.04.16 13: 35
IVAN HARAPIN (80) 30.04.16 14: 30
DARINKA IVEZIĆ (76) 02.05.16 15: 15
MELITA MARAKOVIĆ (68) 03.05.16 16: 00

HEMATARIJA MALA DJEVA, 5.05.2016.

Naziv godine godine povratka smrti

IVAN GOBAC (80) 01.05.16 10: 15
ELIZABETA KAURIĆ (81) 01.05.16 10: 55
PAVKA MLADENOVIĆ (78) 01.05.16 11: 35
KAROLA JANEŠ (70) 29.04.16 12: 55
BOŽIĆNI SKENER (83) 29.04.16 13: 40
VESNA BORJANOVIĆ (57) 28.04.16 14: 20

MIROŠEVAC, 5.05.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

ANTONI KAWA (75) 01.05.16 15: 00

MARK.POLJE, 5.05.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

STJEPAN GRGIĆ (72) 30.04.16 13: 20
ANICA GLAVAŠ FRANJIĆ (71) 02.05.16 14: 10

SV.KLARA, 5.05.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

STJEPAN FAJNKOTIĆ (57) 01.05.16 15: 00

LUČKO, 5.05.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

MIRICA POŽGAJ (63) 30.04.16 10: 00
CECILIJA TENŠEK (75) 01.05.16 13: 00

CUCHER, 5.05.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

(82) 02.05.16 13: 00

CERJE, 5.05.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

GUME SHAREC (90) 03.05.16 13: 00

MORAVČE, 5.05.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

AGNEZA ZENTNER (95) 03.05.16 15: 00