MIROGOJ, 24.05.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

ADRESA HABEK (49) 22.05.16 14: 10
MARIJUS VALJAK (86) 20.05.16 15: 00
TOMATO COVER (77) 20.05.16 15: 50

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 24.05.2016.

Naziv godine godine povratka smrti

ŠTEFANIJA BENKOVIĆ (85) 22.05.16 11: 20
TEREZIJA KOSANOVIĆ (86) 20.05.16 12: 10
ŽIVKO ŽIVKOVIĆ (86) 20.05.16 12: 50
DRAGICA MATKOVIĆ (86) 20.05.16 13: 35
JOSIP BREBRIĆ (65) 19.05.16 14: 30

HEMATARIJA MALA DJEVA, 24.05.2016.

Naziv godine godine povratka smrti

MILAN FICET (79) 20.05.16 10: 15
JOSIPA BOLŠEC (84) 20.05.16 10: 55
GORDANA GOTAL (72) 19.05.16 11: 35
KAZIMIR KOKEL (31) 19.05.16 12: 15
MIRKO PAVLICA (85) 19.05.16 12: 55
LUDMILA IVEZIĆ (90) 19.05.16 13: 40
GORDANA PIŠKULIĆ (65) 19.05.16 14: 20

MIROŠEVAC, 24.05.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

ANKA FUDURIĆ (73) 20.05.16 11: 40
ENIZ ALUKIĆ (76) 19.05.16 12: 30
TOMISLAV DENIĆ (82) 19.05.16 13: 20
ANA STOPIĆ (87) 20.05.16 14: 10
RENATA PERAK (49) 19.05.16 15: 00
81 19.05.16 (15) 50 XNUMX: XNUMX

MARK.POLJE, 24.05.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

JOZO PRINCIP (47) 21.05.16 10: 00
OMAR EYMECH (67) 22.05.16 10: 50
ANA PEŠTIĆ (54) 21.05.16 11: 40
MANDA NEDIĆ (76) 20.05.16 12: 30
VJEKOSLAV PETRAK (77) 20.05.16 13: 20
IBRAHIM MURATOVIĆ (77) 20.05.16 14: 10

STENJEVEC, 24.05.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

MILAN BALOG (70) 20.05.16 12: 30

JAKUŠEVEC, 24.05.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

MARIJA BRDEK (79) 20.05.16 13: 00

ODRA, 24.05.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

43 21.05.16: 15

LUČKO, 24.05.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

JANICA PIPIĆ (93) 21.05.16 15: 00

CUCHER, 24.05.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

VLADIMIR SVETEC (69) 20.05.16 13: 00

SESTINE, 24.05.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

PAVAO PRELEC (80) 22.05.16 15: 00