MIROGOJ, 25.05.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

MARIJA TRŠAN (88) 22.05.15 11: 40
ZLATAN KOKIĆ (62) 22.05.16 12: 30
ĐURĐICA BLAŽIČKO (70) 20.05.16 13: 20
STJEPAN GRGIĆ (58) 22.05.16 14: 10
TEODOR KAPAN (61) 21.05.16 15: 00
SHEFANIA BAN-SHOUREK (95) 22.05.16 15: 50

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 25.05.2016.

Naziv godine godine povratka smrti

VELJKO FRNTIĆ (70) 22.05.16 10: 00
MARIJA PLANINŠEK (81) 23.05.16 10: 40
MIJO STRBAD (84) 23.05.16 11: 20
ANA SLAVIČEK (87) 22.05.16 12: 10
ZDRAVKO NOVOSELAC (65) 21.05.16 12: 50
MILORAD MERLIĆ (86) 20.05.16 13: 35
TOMO PAVLOVIĆ (85) 19.05.16 14: 30

HEMATARIJA MALA DJEVA, 25.05.2016.

Naziv godine godine povratka smrti

NEDA BOSENBACHER (85) 19.05.16 10: 15
IVAN FIJUČEK (63) 22.05.16 10: 55
DRAGICA PETRIĆ (80) 21.05.16 11: 35
PETAR KOLAK (87) 21.05.16 12: 15
MARKO TIŠLER (97) 21.05.16 12: 55
JOSIP TURKALJ (88) 21.05.16 13: 40
DANICA BROZ (93) 20.05.16 14: 20

MIROŠEVAC, 25.05.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

VLADIMIR JURČEVIĆ (81) 22.05.16 10: 50
KATARINA DEMARTINI (94) 22.05.16 11: 40
MARIJAN KUNŠTEK (69) 21.05.16 12: 30
MATO NJAVRO (83) 20.05.16 13: 20
Zdenka Rogić (77) 22.05.16 14: 10
BOŽANA JURIČIĆ (46) 21.05.16 15: 00

MARK.POLJE, 25.05.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

JAKOV CABRAJA (75) 21.05.16 10: 50
NEVENKA KOLEDIĆ (88) 21.05.16 11: 40
STIPO LUČIĆ (55) 21.05.16 12: 30
KATA CURLOW (84) 23.05.16 13: 20
ILIJA VUJČIĆ (45) 19.05.16 14: 10

STENJEVEC, 25.05.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

DANICA SLADOJEVIĆ (72) 22.05.16 15: 00

G.VRAPČE, 25.05.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

ZVONKO VIČEVIĆ (82) 22.05.16 13: 00

MARKUŠEVEC, 25.05.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

ANTO RAŠIĆ (73) 23.05.16 15: 00

ODRA, 25.05.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

IVAN KRILČIĆ (58) 20.05.16 15: 00

LUČKO, 25.05.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

STJEPAN HORVATINEC (86) 21.05.16 11: 00
SLAVE MATEKA (93) 20.05.16 13: 00

GRANEŠINA, 25.05.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

IVAN NOVAK-MRNJAK (82) 23.05.16 13: 00