MIROGOJ, 31.05.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

DMITAR ŠAINOVIĆ (93) 27.05.16 11: 40
JAKOV DUJMOVIĆ (56) 27.05.16 12: 30
LJILJANA ARSOVSKI (73) 27.05.16 13: 20
MIROSLAVA BOSILJ (86) 25.05.16 14: 10
MAGDALENA KUCIJAN (92) 25.05.16 15: 00

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 31.05.2016.

Naziv godine godine povratka smrti

DAVORIN PERŠIĆ (92) 27.05.16 10: 00
VLADIMIR KRIŽAN (78) 27.05.16 10: 40
86 27.05.16: 11
IVANKA VUKMANIĆ MUKAVEC (70) 26.05.16 12: 10
NEDELJA RUNDEK (69) 26.05.16 12: 50
MARIJA PEŠUN-KRALJ (85) 27.05.16 13: 35
ARTUR BELKO (73) 24.05.16 14: 30
ALEN BENŠEK (35) 29.05.16 15: 15

HEMATARIJA MALA DJEVA, 31.05.2016.

Naziv godine godine povratka smrti

XENUMX 74 26.05.16 10 15
IVAN LISICA (90) 26.05.16 10: 55
MARIJA CUNK (88) 26.05.16 11: 35
BRANKO BARIĆ (46) 14.05.16 12: 15
ROZIKA RUKAVINA (89) 26.05.16 12: 55
MILKA ČENGIĆ (84) 26.05.16 13: 40
MIRA LONČAR (82) 25.05.16 14: 20
MIROŠEVAC, 31.05.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

STEM KEVO (77) 28.05.16 10: 50
JOSIP LISAK (88) 27.05.16 11: 40
IVAN VRBAN (73) 26.05.16 12: 30
ZLATKO ILIJANIĆ (69) 26.05.16 13: 20
IVAN NAKIĆ (64) 27.05.16 14: 10
IVAN KORNER (77) 25.05.16 15: 00
MERSIJA OMANOVIĆ (76) 27.05.16 15: 50

MARK.POLJE, 31.05.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

ANKA MIJIĆ (77) 25.05.16 10: 50
BARICA HEREK (89) 27.05.16 14: 10

GRAČANI, 31.05.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

BRANIMIR MIHALINČIĆ (73) 28.05.16 13: 00

RESNIK, 31.05.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

JOSIP CRNIĆ (84) 28.05.16 13: 00

GRANEŠINA, 31.05.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

JOSIP LAČIĆ (68) 26.05.16 15: 00

CERJE, 31.05.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

JOSIP KOVAČIĆ (79) 27.05.16 13: 00

KAŠINA, 31.05.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

PAVAO TUDEK (87) 27.05.16 15: 00