Udruženje prijatelja životinja i prvi hrvatski studio za virtuelnu stvarnost omogućili su građanima besplatan doživite svet virtuelne realnosti, u sredu, 13. Jul 2016., U 11 sati na Zagrebačkom Cvjetnom trgu.

Virtuelna šetnja im je omogućila da gledaju u stvarnost u svojim očima i odvedu ih na mesta koja ih niko neće pokazati. Ovaj događaj je bio jedinstven, jer predstavlja premijeru tehnologiju virtuelne realnosti u Hrvatskoj u službi zaštite životinja.

Virtuelna stvarnost (12)Produžite iskustvo koje omogućava projekciju slike na 360 °, gledaoci su pročitali kroz posebne naočare da doživi svet u farmi i klanici. To je bio izazov za sve: Mogu li da ustanem i pogledam čitav 10 minutni snimak? Ovo je bila jedinstvena i rijetka prilika da se prati rutinska praksa industrije koja je tako dobro sakrivena od očiju i uši javnosti. Ono što je posetilac bila virtuelna realnost, milijarde životinja predstavljaju svakodnevni život. Sedeći u sigurnosti udobnih stolica, gledaoci su mogli videti oči koje životinje trpi od njihovih tela.

VR5Ova vrhunska tehnologija našla je svoju primenu u zaštiti životinja, gdje naročito vodi posmatrač u područjima koja su inače potpuno zatvorena za oči javnosti.

Da bi iskusili virtuelnu stvarnost, posetioci su bili dostupni tri setova naočala i slušalica za generisanje iskustva, a prolaznici su mogli da vide emisiju na video ekranu. Mesto je takođe oslikalo atmosferu teme simulacije.

Već je YouTube video mogli su videti znake virtuelne stvarnosti koju gledaoci mogu iskusiti. Simulacija nakon događaja dostupna je u studiju za virtuelnu stvarnost.

Prijatelji životinja zahvaljuju organizaciji Animal Equality, koja je snimila video i studiju o virtualnoj stvarnosti Legame-a o omogućavanju tehnologije virtualne stvarnosti koja se koristi za obrazovanje o zaštiti životinja.