Pomaganje penzionera Grada Zagreba za mjesec avgusta 2016. biće plaćeni tekućim računima u Zagrebačkoj banci, Privrednoj banci Zagreb, Erste & Steiermarkische Bank, Raiffeisen Bank, Hrvatska Poštanska banka i Hrvatska pošta.

Za one koji imaju otvorene tekuće račune u ovim bankama pomoć će biti plaćena u četvrtak, 18.08. 2016.

Primaocima koji primaju novčanu pomoć preko Hrvatske pošte biće plaćeni do petka, 19.08. 2016.

Penzioneri koji nisu primili istu na matičnoj adresi moći će ih podići u pošti deset dana nakon početka plaćanja.

Prema Odluci o socijalnoj skrbi koju je usvojila Skupština grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 26 / 14, 19 / 15, 6 / 16), pravo na novčanu pomoć shvatiti penzionera, hrvatskim građanima da prije podnošenja zahtjeva za pravo na novčane naknade penzioneri žive u području grada Zagreba najmanje 5 godina neprekidno ukupan prihod je jednak ili manji od 1.500,00 kn mesečno.

U cilju ostvarivanja prava na novčanu pomoć, penzioneri su podeljeni u tri grupe:

Grupa I - penzionerima u penziji ili penzionerima i ukupnom prihodu koji je jednak ili manji od 900,00 kn mesečno.
II. grupa - penzioneri u penziji ili penzioneri i ukupan prihod iznosi 900,01 kn do 1.200,00 kn mesečno.
III. grupa - penzioneri u penziji ili penzioneri i ukupan prihod iznosi 1.200,01 kn do 1.500,00 kn mesečno.

Penzioneri grupe I imaju pravo na pomoć 400,00 HRK, mesečne, penzionere II. grupe na 300,00 kn pomažu mesečno, a penzionisani III. grupe na 200,00 kn mesečno.

Nakon toga, za ovog mjeseca nema naknade za retrogradnu pomoć.

Za više informacija, molimo kontaktirajte Gradsku kancelariju za socijalnu zaštitu i osobe sa invaliditetom, Novi put 1.