Povodom Dana policije danas, 29. Septembar 2016, nekoliko događaja se odvijalo na području Uprave policije u Zagrebu, pa III. policijska stanica organizovala je posetu 80-u djece iz vrtića policijske stanice Medo Brundo.

Deca su posjetila policijsku stanicu i policija ih je prezentirala. Policijski službenici predstavili svog djelokruga rada - službene psa vodiča eksplozije usluga predstavio rad sa službenim psom, policijski službenik odjela forenzičkih znanosti predstavio je svoj način rada (bez prstiju), policajac sa saobraćaja policijski službenik i prevenciju servis motocikla policajac.

Deca su vidjela opremu i tehniku ​​koju je policija koristila u svom radu, i na način koji odgovara njihovom uzrastu, kroz njihov razgovor okrenuo je svoju pažnju potrebama samozaščivog ponašanja.

Od 10-a do 13 lekcija na školskim osnovama Malešnice, održan je Sajam koji se održava u sklopu preventivnog programa Zajedno možemo više učiniti.

Sajam je tradicionalno već više od deset godina u suradnji s Grada Zagreba, Gradskog ureda za zdravstvo, a ove godine na sajmu slavi Dan policije. Cilj provođenja manifestacije je uključivanje što većeg broja djece u vannastavnim aktivnostima, a glavni cilj je sprečavanje zloupotrebe opojnih droga i drugih sredstava ovisnosti, vandalizma, vršnjačkog nasilja i drugih oblika rizičnog ponašanja i razvijanje povjerenja između djece i policije.

Na sajmu je prisustvovalo oko 500-ak djece iz osnovnih škola u gradu Zagrebu, koja je sa policijskim službenicima sadašnjosti i dvadeset različitih sportskih klubova i udruženja sa raznim radionicama u kojima su djeca aktivno uključeni.

Isto tako sutra, 30. Septembar, u sobi II. postaje saobraćajna policija sprovešće se akcija dobrovoljnog davanja krvi.