Instalacija pod nazivom Staklo Save, skulptura u obliku prevelikih naočala u okviru koje, zahvaljujući duplim zidom, vode iz rijeke Save je postavljen danas na Trgu Nikola Šubić Zrinski.

Vanredna rad koji Sava vodi u centru metropole je postavljen u projektu programa Save s ciljem zaštite, regulaciju i korištenje rijeke Save i zaleđe od slovenske granice do grada Siska. Autor je poznati instalacije umjetnika i scenograf Ivica Propadalo, a uz to instalaciju predstavio i Tedi Lušetić, zamjenik šefa Odjela za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba, Dubravko Ponoš, direktor Save.

"Cilj našeg instalacija oživjeti i ohrabriti pozitivne emocije građana Zagreba do rijeke Save, ali i podizanje svijesti o potrebi za sveobuhvatnim, kompleksnih rješenja koja prvenstveno rješava veliki problem opadanja razine podzemnih voda u širem i potrebu za adekvatnu zaštitu od poplava. Sava je o projektu koji odgovara na sva ključna pitanja prostora duž rijeke od granice do grada Siska hrvatsko-slovenskog, od pitanja upravljanja vodama u odnosu na zaštitu od poplava i zaštite životne sredine na iskorištavanje energije, transporta i turistički potencijal ", rekao je Dubravko Ponoš, direktor programa Sava doo, koja je, kao dio HEP grupe za implementaciju projekta pod mandatom Vlade Republike Hrvatske.

Sava program u cilju stabilizacije nivoa podzemne vode, podizanje nivoa poplava na području slovenske granice do grada Siska, stvoriti potencijal za razvoj plovnog puta, korištenje energetskog potencijala rijeke i uklonite linije rizika od poplava od centra grada.

Sadašnji sistem zaštite od poplava je star veći od pola veka i razvijen je kao odgovor na katastrofalne poplave 1964-a. pokriva trećinu Zagreba. Strah od reke i njegova razarajuća moć potom su zamenili sadašnju koegzistenciju sa rekom i potpuno senili njegovu pozitivnu i neuporedivu ulogu u svakodnevnom životu Zagreba. Navedeni sistem odbrane od poplava nikada nije završen, tj. Zaustavljen je u 40 procenatu projektovanog volumena.

S druge strane, u Sava akcija Slovenije u potpunosti regulirano izgradnju četiri hidroelektrane, ali tako da je rješavanje lokalnih problema neminovno izazvalo probleme u Hrvatskoj. Rezultat Slovenski Hydro djelomično i snižavanje razine podzemnih voda u Hrvatskoj, a izuzetno zabrinut zbog činjenice da je nivo podzemnih voda na kojem vodosnabdijevanje grada Zagreba u posljednjih 40 godina smanjen za čak četiri metra, na taj način oštetili ekosisteme koji ovise o njih. Program pruža Sava spriječila erozija procesa i stabilizirati razinu podzemnih voda izgradnjom sedam hidroelektrana, od kojih su četiri su se nalazile unutar grada kao male hidroelektrane pod 10 Mw pozicije na Jarunu, Šanci, Petruševca i Midsummer Rivers.

Pored činjenice da takve elektrane u vodi na stepenicama mogle pripremiti zadovoljiti i 23 posto Zagreba električne energije i obnovljivih izvora, svaki predmet uvijek imao i potencijal korištenja pragova su mostovi za pješačke, biciklističke ili motornog saobraćaja. Pored toga, zbog proizvodnje na mjestu potrošnje, gubici u prenosu energije bi bili minimalni.

Pored izgradnje hidroenergetskih objekata, Sava program predviđa rekonstrukciju postojećih kanala Sava-Odra i izgradnju novog kanala Sava, koja bi red rizik i poplava kontrole prešla sa nasipa u gradu na nasipu novog kanala. On bi također postati plovna u kategoriji teretnih brodova i transport do potencijal projekta postignuti i novo plovnog puta za turističke brodove do slovenske granice. Oslobodio prostor sa postojećim nasipima u gradu će postati dostupni za različite turističke i rekreativne sadržaje koji su definisani izvan ovog projekta, kroz buduće zajedničke odluke Grada Zagreba, arhitekata i građana.
A pritiskom potrebe Zagrebu i okolici za stabilizaciju razine podzemnih voda i stvaranje dugoročnih rješenja za zaštitu od poplava nisu jedini razlog za potrebu takvog sveobuhvatnog projekta. Tu su i obaveze koje je Republika Hrvatska preuzela ulaskom u EU, kao što je poštovanje odredbe Okvirne direktive o vodama (Okvirna direktiva EU o vodama 2000 / 60 / EC) prema kojem bilo značajno smanjenje u iznosu od podzemnih voda treba spriječiti kako bi se postigao dobar kvantitativni statusa podzemnih voda vode. Na to ukazuje Strategije upravljanja vodama, krovni dokument hrvatske upravljanja vodama, prema kojima su vodni resursi prvoklasni pitanje nacionalnog suvereniteta i interesa i nikakve sumnje da je smanjenje količine podzemnih voda treba spriječiti.
Program Sava se realizuje uz podršku institucionalnih aktera - Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstva poljoprivrede, Centar za Energetskog sektora i investicione aktivnosti, Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Hrvatske vode i HEP grupe. Visoki zvaničnici, predstavnici interesnih grupa, okupili su se u Savjetu programa čija je misija da donosi strateške odluke u razvoju Programa. Kao što je osnovana operativnu podršku za razvoj programa radna grupa koje su delegirane visoki zvaničnici institucija aktera zaduženih za svakodnevnu komunikaciju i programske podrške Sava doo programa nadzorno tijelo Stručnog saveta trenutno ima 23 stručnjaka sa zadatkom menadžera savjetovanje i razvoj programa program rada sa ciljem da se profesionalno i naučne procene svih rješenja i dokumentacije, kako bi se osigurala maksimalna transparentnost i minimalni potencijal razvoja grešaka.
Održivost projekta potvrdila je i testiranje nivoa održivosti primjenom metodologije procjene održivosti hidroelektrana (HSAP). Program Sava je prvi projekat u svijetu za koji je testiranje obavljeno u ranoj fazi izrade programa, a do sada su projekti u Njemačkoj, Australiji, Kini, Kanadi i drugim zemljama evaluirani prema ovom protokolu.

Procjena je u potpunosti finansiran od strane EU projekta Hydro4LIFE i je provedena u devet različitih kategorija - što je pokazala potreba, analiza opcija, politika i planova, politički rizici, institucionalnih kapaciteta, tehničke rizike, socijalne rizike, ekološke rizike, ekonomske i finansijske rizike - u kojoj projekat u potpunosti ispunjava kriterijume održivosti.
Troškovi implementacije Programa Sava procenjuju se na milijarde EUR, a uzimajući u obzir ekološke, socijalne i ekonomske prednosti Programa, sredstva se mogu realizovati kroz fondove EU.

Važno je napomenuti da je program Save na listi za sredstva iz Junckerovog plan, razvojni potencijal Europske unije projekta je prepoznat još u fazi projektiranja i voli Investicionog okvira za Zapadni Balkan odobren od tada je maksimalni iznos tehničke pomoći, u iznosu od 1,5 miliona.
Eksperti procenjuju kako prvi projekat u okviru programa može početi za manje od dvije godine, dok se ceo projekat može realizovati u roku od deset do dvanaest godina.