Mario Čužić / ZNA

Sadašnji model upravljanja otpadom je skup lutanja, populizam i protupožarne mjere, koje ne mogu ostvariti ciljeve, izazvalo nezadovoljstvo građana i zapravo zvuči poznato, rekao je Švaljek na konferenciji za novinare.

Švaljek smatra da Zagreb može uvesti održiv sistem koji će ispuniti prihvaćene ekološke obaveze, a hitno je da hitno napusti sadašnji sistem.

-Online od 1-a. Avgust, koji je smanjio broj tokova komunalnih otpadaka, rezultirao je prekomjernim kapacitetom za otpad, sve većim brojem deponija divljih otpada i nezadovoljnim građanima. Pored toga, izuzetno je zabrinjavajuće što je deponija JAKŠEVEC na kraju 2018-a. i još uvijek nema plana za obradu i odlaganje otpada nakon toga - kaže Švaljek.