Akcija za registraciju registara matičnih ćelija donatora krvi danas se održava od 16-a do 18 sati u Domu kulture Galženica u Velikoj Gorici.

Ovo je nastavak uspješne saradnje Fondacije Ana Rukavina sa gospodinom Mari Dilberovićem, koji je već pokrenuo i pomogao u organizaciji dva upisa u Registar.

Ranije akcije na inicijativu gospodina Dilberovića održane su na 2014-u. prvi u Velikoj Gorici, a drugi na Pedagoškom fakultetu u Zagrebu.

Ova akcija će se održati uz finansijsku podršku Zagrebačke županije koja nam je putem javnih ugovora dala sredstva za projekat "Cure in Us" u Zagrebačkoj županiji.

Svi zdravi građani od 18 do 40 godina mogu biti upisani u Registar. Proces upisa obuhvata popunjavanje obrazaca za prijavu i zdravstveni upitnik i obezbeđivanje uzorka krvi za tipizaciju HLA koja određuje antigene podložnosti tkivima. Ulazak u Registar je prvi korak koji treba preduzeti da pomogne osobama sa teškom akutnom i hroničnom leukemijom i onima sa oštecima oštećenja koštane srži širom svijeta.

Poruka svakog upisa u Registru je lek u nama. Fondacija želi da građane podseti da nose lek za spašavanje života.

Do sada, akcija Fonda Ana Rukavina i hrvatskog Registra, koja je dio Svjetske registar (Bone Marrow Donatori Worldwide), šansa da žive dan za 64 pacijentima u zemlji i inostranstvu.