Sa nama danas u "Jutarnjem Ćutanju" Nuri Ismailovski, majstor farmacije, političara, aktivista, supruge i majke. Zvuči kao da ima glavu iznad glave, ali to sve čini veoma dobro, jer ljubav koju ona daje porodici i želja da ovaj svet postane bolje mesto daju mu potrebnu snagu.

Jutro Nura. Rekli smo, majstor farmacije, političar, aktivista, žena i majka - kako uspete?

Ljubav, razumijevanje, podrška i tolerancija suprug Nenad, strast za sav posao koji radim, a ne više od osmeh i poljubi me princeza Neyla dobro jutro i laku noć - odgovor na pitanje kako upravljati sve ovo.

Ti si Romkinja. Da li ste se suočili sa predrasudama, kako ste se borili s njima?

Nažalost, predrasude su velike, a protiv predrasuda sam se borio (i borio) sa svojim radom i uspjehom. Izuzetno mi je čast što sam smanjio ove predrasude svojim primjerom i javnim informiranjem. Ja sam prvi Romi u istoriji Republike Hrvatske sa završenim Fakultetom za farmaciju i biohemiju, ja sam farmaceut sa timom 10 osoba i jednim od 14 farmaceutskih menadžera u Republici Hrvatskoj.

Ja sam prvi Romi u istoriji koji su zastupali sve gradjane Grada Zagreba na Skupštini Grada Zagreba, i posebno sam ponosan na, između ostalog, tokom mog mandata:

- dala je inicijativu na osnovu koje je izrađen Akcioni plan za suzbijanje štetne upotrebe alkohola u gradu Zagrebu i bio sam motivisan preteranom pijanom maloljetnika,

- zahvaljujući mojoj sugestiji za našu "tetka Vegeta" prof. Zlata Bartl je dobila svoj park,

- i prva i jedina sugestija da "naša" Ana Rukavina i vaš kolega dobiju određenu javnu površinu, za koju se nadam da će uskoro biti realizovana.

Na kraju, ovaj intervju sa vama je definitivno doprinos ovoj borbi protiv predrasuda!

Vi se zalažete za prava Roma, ali takođe ističete da je potrebno obrazovati, raditi - da li ste imali uspeha u tome?

Ja se zalažem za prava svih ljudi, uključujući i Rome. Dugi niz godina aktivno djelujem na polju ljudskih prava i prava nacionalnih manjina, odnosno 2005-a, kroz civilno društvo, kroz parlamentarni odbor, koordinaciju grada za ljudska prava, i svakako tokom mandata Skupštine grada Grad Zagreb.

Obrazovanje je osnova za postizanje svih ciljeva kojima se trudimo i pokušavamo da učinimo članovima mojih manjina da shvate da samo kroz učenje i rad možemo osigurati bolju budućnost naše djece.

Ima uspeha na tom području i to je divan osećaj kada vidite rezultate vašeg rada. Uspeo sam da motivišem našu decu da nastavi obrazovanje, i studente i studente. Kao predstavnik gradskog vijeća sam uspjela uz podršku gradonačelnika Milana Bandića uvesti stipendije za studente romske nacionalne manjine, s ciljem motiviranja u završetku srednje i visoko obrazovanje.

Ono što se naša stipendija za gradove razlikuje od države je sigurno kriterijum za dobijanje prosečne ocene koja mora biti minimalna 3.0. Na taj način ohrabrujemo učenike i studente da bolje saznaju, postižu bolje prosjeke i završe svoje obrazovanje. Kao predsjednik Komisije za stipendiju može se reći da je interes raste svake godine i tu je još i više vrlo dobrih i odličnih učenika, a jasno je iz njihovih izvještaja da svake godine imaju mnogo bolje prosjeke koji je bio moj cilj kad sam dostavio Odluka o stipendiranju.

Npr. kada smo počeli u školi. 2012./2013. četiri stipendije dodijeljene su studentima i dvoje studenata za 2015./2016. 42 je dodeljen. stipendije za studente i jednu za studente.

Kakav je položaj Roma u Hrvatskoj, šta treba učiniti?

Položaj Roma u Hrvatskoj još uvek nije dobar iz više razloga. Jedan od njih su, naravno, stereotipi i predrasude o Romima i izolacija ili rešavanje romskih problema stvaranjem izolovanih naselja.

Republika Hrvatska je, makar deklarativno, uzela nekoliko veoma važnih mjera za poboljšanje uslova života Roma u skladu sa Nacionalnom strategijom za uključivanje Roma. Ista implementacija ovih mera je nedovoljna iako se, prema izvještajima, čini da je puno učinjeno. Najveći problem je nemogućnost praćenja rezultata jer se ne drže statistike o nacionalnoj pripadnosti, iako je obećano da će pronaći način za praćenje.

Evaluacija bilo kakvih mjera je vrlo upitna jer nije statistike vode pripadnici romske nacionalne manjine u bilo kojoj oblasti - obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvo, socijalna zaštita, stanovanje ... tako da ovi podaci biti nevažno. Postalo je poznato da u nekim državnim izveštajima imamo veći broj stipendija dodeljenih u odnosu na prijavljene učenike prema listi birača.

Trebalo bi, prije svega, da se radi o evaluaciji i pribavljanje odgovarajućih podataka i sljedivost početni položaj i rezultate provedbe mjera prema podacima iz biračkog spiska koji pokazuje koji je proglašen Rom ili Roma proglašen. Oni bi mogli pratiti napredak u svim segmentima koji su bitni za bolji položaj Roma. Bez te informacije da je teško učiniti bilo šta da radi.

Kakva je situacija u Zagrebu?

Grad Zagreb svakako predstavlja primjer dobre prakse u svemu, posebno u pogledu položaja romske nacionalne manjine. Naime, u Zagrebu ne postoje tipična romska naselja, već lokacije gdje Romi žive sa većinskim stanovništvom.

Zagreb je prvi grad u Hrvatskoj koji je napravio svoj Akcioni plan za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, na inicijativu Vijeća Roma u Zagrebu, što govori o veoma dobru saradnju sa Gradskom vijeću. Ja sam osobno uključen u njegovoj izradi su gradski zastupnik i šef Radne grupe za njegov razvoj. Akcioni plan sadrži ciljeve, konkretne mjere, nosioci, aktivnosti, potrebna finansijska sredstva, rokove implementacije i indikatora realizacije u svim oblastima - obrazovanje, stanovanje, zdravstvo, zapošljavanje. socijalna zaštita ...

To bi bilo putem zahvalio gradonačelnik Zagreba, Milan Bandić za njihovu podršku, razumijevanje i osjetljivost za rješavanje problema tako. "Mali čovjek", uključujući i Rome, jer zahvaljujući njemu pripadnici romske nacionalne manjine imaju mnogo bolje mogućnosti u odnosu na druge dijelove Hrvatske, posebno s obzirom na obrazovanje, a to svakako uključuje i stipendije za naše studente, od kojih sam već govorio .

... i poruku za Rome za kraj, za šta ih savetujete?

Mi gradimo same osnove za našu budućnost i na nama je da se odlučimo za sebe, za prava i prava naše djece.

Trebali bismo biti ponosni što smo Romi i tako podižemo našu djecu. Niko nas neće poštovati ako se ne poštujemo. Najvažnije od svega je obrazovanje, jer mi omogućavamo da naša djeca ne zavise od bilo koga, bolje se brigu o sebi i njihovim porodicama.