Ansambl Ensemble Zagreb (ZAF) od osnivanja 2012-a. godine, koji je jedinstven na hrvatskoj glazbenoj sceni, a ove godine je gledaocima sezone pruža muzičko putovanje kroz vrijeme. Objavljen kao "Music Time Machine" sezona 2016. Godina donosi tri tematska koncerta koji predstavljaju određeni pomak u poređenju sa klasičnim formatom koncerata klasične muzike. Nakon uspješno realizovao koncert "Jučer" i "Danas", Zagreb ansambl flauta (ZAF) objavljuje tred koncert - "Sutra", koji će zaokružiti finale ovogodišnje sezone i predstavlja ZAF je konceptualno osmišljen sezone, a održat će se 18.12.2016. u 18 Sati u prostoru Oris - Arhitektonske kuće. To je multimedijalni i multikulturalni projekt u kojem naredne ZAF sudjeluje kompozitor David Mastikose (BiH), Ženska Laptop Orchestra (UK) i direktor Anja Kavidi (BiH / BE).

Originalni i osnovna ideja koncepta ovog koncerta mogu se prikupiti iz naslova programa. Želja da se popravi vrijeme-art pogled u budućnost, a da pokaže vremenom - jučer, danas, sutra - rezultiralo je povezivanje različitih vrsta umjetnosti sa muzikom, što je, prije svega, inspirisan pogled na budućnost. Pored implementacije tehničkih dostignuća 21-a. vek, veoma važna uloga u ovom projektu je i put do nepoznatog. Baš kao što stablo ne može biti bez korena, kao misao nikada nije čisto, tako da nije ovaj koncert neće biti moguće bez publike kao odraz snimljenog prošlosti, sadašnjosti, i gleda u budućnost. Sastav Sutra / Danas je zgrada element cijelu noć koncerta, inspirisan pogled u budućnost, u sastavu za flautu i 10 ženski laptop orkestar sa mogućnosti implementacije različitih medija. Ujedinjujući više iskusnih izvođača, mladi umjetnici i studenti flautu i pružanje oba mladih izvođača rijetka prilika da steknu vrijedne koncert iskustvo i proširiti vlastite repertoar sa suverenim podršku iskusnih kolega, Zagreb ansambl flauta (ZAF) glazba dodaje novu dimenziju, a umjetnost u vezi sinergija često stvara i potpuno novi umetnički rad. Dakle, koncert "Sutra" je zamišljen kao multimedijalni performansi. Inspirisan pisanje italijanskog futurista, koncert "sutra" istražuje različite koncepte budućnosti koji je bio jedan od najradikalnijih umjetničkog pokreta iz prve polovine dvadesetog stoljeća. Kada organizacija finansijsku i tehničku podršku od strane njih, Gradskog ureda za kulturu, Zagreb, HEP, HUZIP, KDZ-a na Akademiji umetnosti UNIBL.