KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 15.12.2016.

Naziv godine godine povratka smrti

TOMISLAV PERIŠIĆ (88) 11.12.16 10: 00
RANKO ĆIRIĆ (81) 10.12.16 10: 40
MATILDA NOVAČIĆ (87) 11.12.16 11: 20
LAZAR VASILJEVIĆ (82) 11.12.16 12: 10
IVAN MAČEK (76) 11.12.16 12: 50
NIGHT WEDGE (91) 10.12.16 13: 35
BOŽIDAR MARKOVIĆ (74) 11.12.16 14: 30

HEMATARIJA MALA DJEVA, 15.12.2016.

Naziv godine godine povratka smrti

MLADEN MERKAŠ (70) 11.12.16 10: 15
ROZALIJA FERENC (84) 09.12.16 10: 55
GEORGIA IVKOVIĆ (95) 12.12.16 11: 35
JELKA BRATOVČAK (74) 12.12.16 12: 15
PAULA CRNEKA (93) 11.12.16 12: 55
DUNJA REITZ (67) 11.12.16 13: 40
BOŽIDAR ŠARIĆ (86) 10.12.16 14: 20

MIROGOJ, 15.12.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

BRANKO RADICA (81) 12.12.16 12: 30
IVAN BEUS (84) 11.12.16 13: 20
VERA WAGMANN (86) 11.12.16 14: 10

MIROŠEVAC, 15.12.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

ŠTEFICA PARADINOVIĆ (88) 13.12.16 10: 50
MARA BRAŠIĆ (90) 13.12.16 11: 40
DRAGICA MANCE (93) 12.12.16 12: 30
LJUBAV LAFTER (85) 10.12.16 13: 20
IVICA VOĆA (70) 11.12.16 14: 10
PETAR MATIĆ (68) 13.12.16 15: 00

MARK.POLJE, 15.12.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

JOSIP LEGRADI (72) 12.12.16 12: 30
MIRO MAMIĆ (50) 12.12.16 13: 20
ŠTEFICA BOŽIČEK (63) 12.12.16 14: 10

STENJEVEC, 15.12.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

IVA ALIĆ (82) 13.12.16 13: 00
JOSIP ŠINTIĆ (78) 13.12.16 15: 00

REMETE, 15.12.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

MARIJA KOLAR (65) 12.12.16 13: 00

JAKUŠEVEC, 15.12.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

KATICA GAŠPAREC (75) 12.12.16 13: 00

LUČKO, 15.12.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

FRANJO BARTOLIĆ (68) 13.12.16 15: 00

GRANEŠINA, 15.12.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

FRANJKA SMOLČIĆ (91) 12.12.16 13: 00

MORAVČE, 15.12.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

80 13.12.16 13: 00
KATICA OTURIJA (95) 13.12.16 15: 00

MARKUŠEVEC, 15.12.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

MARICA HERCEG (92) 14.12.16 15: 00