Skoro 280 radionice i webinare s ukupno više od učesnika 5.700, opremanje nastavnika iz 151 škole modernu kompjutersku opremu i prateće infrastrukture i razvili strateških dokumenata koji će vam pomoći osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj da se postigne viši nivo digitalne zrelosti - to su samo neki od rezultata ovogodišnje provedbe pilot projekta "e-škola: Uspostavljanje razvoj zrelih digitalnih školama" predstavila hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet.
Direktor CARNet-a, Zvonimir Stanić, predstavio je pregled brojnih aktivnosti koje su obavljene tokom 2016-a. u okviru projekta Telekonferencija sprovodi u saradnji sa partnerima: Agencija za obrazovanje, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Fakulteta organizacije i informatike, Sveučilište u Zagrebu. Ukupna vrijednost pilot projekta je skoro 307 miliona, a najviše je sufinansirana od strane Strukturnih fondova Evropske unije. Direktor me je podsetio na 15 tokom prezentacije. Jula ove godine svečano potpisan Sporazum o grantu za realizaciju infrastrukture i usluga je dio projekta vrijednog više od 220 milijuna od čega je 85% sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj, dok je preostali iznos je sufinanciran iz nacionalnih sredstava.

dsc_3618
To je, na osnovu ovog sporazuma počeo opremanje nastavnog i nenastavnog osoblja u 151 osnovnim i srednjim školama koje učestvuju u projektu koji se sastoji od 10% svih škola u Republici Hrvatskoj. Od ukupnog broja škola u projektu, do danas je opremljen skoro 85%, dok će preostale škole biti opremljene početkom naredne godine.
Pored opremanja školske ICT infrastrukture su izuzetno bitni i materijalne elemente obuke i podršku koju Telekonferencija kroz realizaciju projekta pruža nastavnicima i direktorima. Tako je ove godine napravio dva strateška dokumenta: Frame digitalni zrelost škole, koji je po prvi put u Hrvatskoj, pruža uvid u dubinu u digitalnom zrelost osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj, kao i okvir za digitalne kompetencije korisnika sa pratećim priručnik, daje pregled znanja i veštine (kompetencije) potrebne za nastavnike, direktore i administratore da primenjuju digitalne tehnologije i resurse u školama.

U cilju podsticanja nastavnike da koriste tehnologiju i digitalni obrazovnih sadržaja u nastavi, Telekonferencija je do sada napravila i 60 scenarija za učenje biologije, kemije, matematike i fizike za 7. i 8. klase osnovnih i 1. i 2. srednjoškolska klasa i do kraja projekta cilj je izraditi ukupno 240 scenarija i istovremeno podstaći nastavnike da stvaraju svoje.
Podsticanje i osnaživanje nastavnika realizuje se kroz brojne radionice i webinare na kojima polaznici, između ostalog, mogla educirati kako implementirati moderne nastave uz pomoć tehnologije, koristite alat za izradu digitalnih obrazovnih sadržaja ili koristiti video konferencije u učionici. Do danas je 275 radionica sa ukupno više učesnika 4.300-a i četiri webinara aktivno pratila skoro 1.500 učesnika.
Telekonferencije je također pokrenula novu web stranicu projekta "e-škole" (www.e-skole.hr) na kojem će se redovno objavljuju sve najvažnije informacije za aktere projekta, kao i široj javnosti u pitanju i stanice menadžeri predstavio plan i projektnih aktivnosti za sledeću godinu. Dakle, iduće godine Telekonferencija objaviti preostale 180 scenarija učenja i da će početi proizvodnju digitalnih obrazovnih sadržaja koji će pratiti nastavne planove i programe pojedinih predmeta. Sav sadržaj će biti na raspolaganju korisnicima putem centralna nacionalna spremišta koji će stvoriti jedinstveno mjesto za pristup tim objektima, kako iz škole i od kuće. U okviru ovog sadržaja moramo naglasiti i mnogi kompletne radove hrvatskih i stranih autora na listi obaveznog čitanja škole za osnovno i srednje obrazovanje da se zove e-Lektire biti dostupan preko spremišta.

dsc_3713

Početkom iduće godine očekuje se da će završiti opremanje škola i obrazovnih centara regionalne i kompjuterske opreme tokom 2017. Telekonferencije će izgraditi bežičnu mrežu u ukupnom 144 školi. Proizvodnja će biti pušten i ekosistema "e-škole" krovni sistem koji definiše sve ostale podsistema kao što su SIPA (sistem informatizaciju ustanova) - centraliziranu i standardiziran sistem za informatizaciju poslovanja i praćenje poslovnih procesa u školama i sistem za analizu učenja i organizaciji koja škola će biti u mogućnosti naplatiti, mjeriti, analizirati i izvještavati o studenata i njihovih učenja.

U drugoj polovini 2017-a. će se obavljati i konačni istraživanje i vrednovanje digitalnih sazrijevanja škole koja će pokazati koliko je škola uključenih u napretku projekta u odnosu na nedavno objavljeno istraživanje prema kojem je velika većina škola (82%) spada u tzv. digitalni početnici.
Projekat "e-škola" deo je šireg programa "e-škole" koji se realizuje kroz nekoliko projekata kompjuterizacije sistema 2015 školskog sistema. u 2022. godine. Implementacija pilot projekta započela je sa 2015-om. godina i traje do 2018-a. zatim tzv. "Veliki" projekat čija se implementacija planira u 2019 periodu. u 2022. godine i uključit će 60% svih osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj. U realizaciji pilot projekta uključeni gotovo 7.000 nastavnika, od kojih je 1.300 iz prirodnih predmeta i matematike i direktor 151.