David Bowie - život, melanholija i politička ekonomija

Utorak, 10.01.2017, 9: 20-13: 30 @ MaMa

Brojne različite reakcije na David Bowieovu smrt ukazuju na to da zahtijevaju dublje psihološke, sociološke i filozofske interpretacije. Sa rastojanjem od godinu dana, okupljanje organizovano na inicijativu Catherine Peović Vuković i Katja Kolšek pokušaće da pristupi ovom fenomenu. Nekomentisana lista pitanja koja treba razmotriti uključuje sledeća pitanja:

- Zašto je Bowie izazvao takve reakcije? Zar on nije umetnik koji je otkrio osnovni mit o pop kulturi: mit o vječnoj mladosti? Šta se može reći o njegovim umetničkim opsesijama - vremenu i smrti?

- diskurzivne prakse na internetu liče sveti vitae kao specifičan duhovni imitacija. Možemo li s pravom istakao da Bowie je moderan "duhovni preokupacija" (Geistesbeschäftigung) u kojima je uloga priča koje nas uvesti u duhovno stanje u kojem možemo da se transformisati?

- Možemo li reći da smrt slavnih liči na događaj u Heideggerovom smislu? Ili je to samo slučaj - da li nas samo uzrokuje da održimo događaje u nepovoljnom položaju?

- Postoji i psihoanalitičko pitanje o prirodi žalosti. Da li smo u pravu ako primetimo da kolektivni žalosti na Internetu odnose na oblik patologije - melanholičnost čija je osnova, kao što je Frojd naglasio, u narcizizmu?

- Možemo li to prepoznati kao nesvesni prostor u kojem je dozvoljena sva inhibicija, što je čini idealnim mestom za prikazivanje jouissance?

- Na kraju, zanimljivo je i pitanje političke ekonomije kao okvir u kojem je došlo do smrti Bowie - kakva je veza između političke ekonomije i žalosti za poznate sličnosti? Ne radi ništa natpisom "dostupan na iTunes", snimljen ispod svakog video da su navijači dijele u danima nakon vijesti o Bowiejevoj smrti, ili takvi detalji ne može zanemariti kao čista slučajnost?

Raspored (utorak, 10 januar 2017.)
9: 20 - 9: 30 Uvodna reč
9: 30 - 9: 50 prof. dr sc. Tatjana Jukić: "Bowie, Schrader, Tarantino"
9: 50 - 10: 10 Ph.D. Bara Kolenc: "David Bowie i antihumanizam: Izgradnja lica"
10: 10 - 10: 30 diskusija

10: 30 - 10: 50 Pauza

10: 50 - 11: 10 doc. dr sc. Tomislav Brlek: "Gde smo sada: David Bowie i vrijeme koje ostaje"
11: 10 - 11: 30 doc. dr sc. Aleksandar Mijatović: "Sveti zvezda: politička teologija slavnih"
11: 30 - 11: 50 diskusija

11: 50 - 12: 10 Pauza

12: 10 - 12: 30 Ph.D. Katja Kolšek: "Hajde da razmislimo o nemogućnosti smrti David Bowiea"
12: 30 - 12: 50 doc. dr sc. Katarina Peović Vuković: "David Bowie - politička ekonomija melanholije"
12: 50 - 13: 10 doc.dr.sc. Boštjan Nedoh: "Od perverzije do perverzije: David Bowie i kasni kapitalizam"
13: 10 - 13: 30 diskusija

* Prezentacije će biti na engleskom jeziku