Mirogoj (gradskagroblja.hr)

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 28.12.2016.

Naziv godine godine povratka smrti

JEKA MAZIBRADA (93) 24.12.16 10: 00
MIRKO OBADIĆ (75) 23.12.16 10: 40
FRANJO MARČINIĆ (80) 23.12.16 11: 20
BISERKA ŠTIPAK-SERTIĆ (66) 08.12.16 12: 10
MARIJAN CRNOGAJ (59) 23.12.16 12: 50
VLADIMIR LIPOVAC (77) 23.12.16 13: 35
SLAVKO ANTOLIK (76) 22.12.16 14: 30
STUNNING BARUN (95) 24.12.16 15: 15
KATARINA ĐUREKOVIĆ (82) 26.12.16 16: 00

HEMATARIJA MALA DJEVA, 28.12.2016.

Naziv godine godine povratka smrti

RUBBER POSTRICE-KRASTECK (96) 23.12.16 10: 55
JASMINKA KORMAN (67) 22.12.16 11: 35
DRAGAN MILJEVIĆ (82) 22.12.16 12: 15
PAVICA JAGIĆ (88) 21.12.16 12: 55
TOMISLAV PAPIĆ (87) 21.12.16 13: 40
EVA HRIBAR (84) 22.12.16 14: 20
MIROGOJ, 28.12.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

ANTUN HRABRIĆ (86) 24.12.16 10: 00
LIST MARTINEC (90) 25.12.16 10: 50
MARKO PAVELIĆ (97) 23.12.16 11: 40
DANICA BENČIĆ (82) 24.12.16 12: 30
KATICA UMILJENOVIĆ (94) 21.12.16 13: 20
MUŠKI POSAVEC (84) 23.12.16 14: 10
KATARINA MARIJA CRNIČKI (49) 21.12.16 15: 00

MIROŠEVAC, 28.12.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

MARTIN ŠMIT (93) 24.12.16 11: 40
MARIJAN ĐIKO (69) 23.12.16 12: 30
DRAGUTIN BANIČEK (85) 22.12.16 13: 20
ANTUN PAVLIĆ (74) 22.12.16 14: 10
ZLATKO LOZIĆ (44) 21.12.16 15: 00

MARK.POLJE, 28.12.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

JOSIP MARTIĆ (68) 26.12.16 12: 30
KATA LUKIĆ (86) 24.12.16 13: 20
ZORICA BUĐEN (46) 24.12.16 14: 10
MARA KOVAČ (78) 23.12.16 15: 00

G.VRAPČE, 28.12.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

STANKO PRISON (79) 24.12.16 13: 00
MIRJANA HRŠAK (56) 24.12.16 15: 00

SESTINE, 28.12.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

ZENKO DANKO (73) 23.12.16 15: 00

LUČKO, 28.12.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

DRAGUTIN KRAPEC (88) 22.12.16 15: 00

ODRA, 28.12.2016.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

IVAN JURKIĆ (71) 25.12.16 13: 00