4.1. u 09: 47 sati Ured za upravljanje u vanrednim situacijama dobio poziv iz Operativno komunikacijski centar Vatrogasci Grada Zagreba u plamenu radionice u Celje 28, grad Stenjevec.

Bilo je sedam vatrogasaca iz Javne vatrogasne stanice Jankomir sa dva vozila.

Vatra se isključuje i iako je to parafinska vatra, nema razloga za zabrinutost jer je vatra pod nadzorom.