02.04.2016., Samobor - Vrt Gornog Gradskog Samobora otvoren je u Gundulićevoj ulici, na teritoriji bivše kasarne Taborec. Foto: Davor Puklavec / PIXSELL

Grad Samobor nastavlja sa projektom City Gardens koji se pokazao kao izuzetno uspešan.
U proteklih godinu dana grad je kompletno dodijelio baštenski nameštaj 27-u građanima i tako davao nove sadržaje nekadašnjem odbačenom prostoru nekadašnje kasarne Taborec.

Zbog velikog interesovanja građana, biće još jedna 20 parcela, a javni tender će biti objavljen na sajtu Samobora, www.samobor.hr, nakon raspoređivanja.

Parcele za baštu će biti obezbeđene za dvogodišnji period besplatno, uz mogućnost proširenja korišćenja pod uslovom da korisnici obraćaju pažnju dobrom majstoru.
Pravo aplikacija će imati osobe sa prebivalištem na području Grada Samobora, au utvrđivanja liste prioriteta sprovodi se u skladu sa društvenim kriterijima, s obzirom na status hrvatskog ratnog veterana, penzioneri status i uzimajući u obzir broj članova domaćinstva.

02.04.2016., Samobor - Vrt Gornog Gradskog Samobora otvoren je u Gundulićevoj ulici, na teritoriji bivše kasarne Taborec. Foto: Davor Puklavec / PIXSELL
02.04.2016., Samobor - Vrt Gornog Gradskog Samobora otvoren je u Gundulićevoj ulici, na teritoriji bivše kasarne Taborec.
Foto: Davor Puklavec / PIXSELL

"Sa projektom vrtnih vrtova pružili smo našim građanima priliku da kultivišu zemlju i na taj način ih stimulišu u zdravijem načinu života. Pre svega, uzeli smo u obzir socijalne kriterijume, tako da će ova mera pomoći građanima kojima je to potrebno. Pored toga, ovo je jedan od brojnih projekata koji su nam dali novi društveni značaj za nekadašnju kasarnu ", rekao je gradonačelnik Krešo Beljak.

Osim toga, nakon javnog nadmetanja, grad je dobio pet stavki u zakup za ratarstvo i voća, u cilju podsticanja razvoja poljoprivrede i ekonomije na svom području.