Centar Cvjetni Square, 7. Januar 2016. godine. Foto: Katarina Kanceljak