Centar u Cvjetnom i Bogovićev 14. Januar 2016. godine. Foto: Katarina Kanceljak