Centar u Cvjetnom i Bogovićev 21. Januar 2016. godine. Foto: Katarina Kanceljak