Kandidat za gradonačelnika Zagreba Sandra Švaljek predstavila je obećanje iz kampanje da postoji vrlo konkretan financijski interes jednog dijela birača u Zagrebu - roditelji koji imaju djecu u stanju da plaća članarinu u sportskim klubovima i roditelji koji plaćaju članarinu, iako ti isti klubovi već primaju novac iz budžeta. Svoj prijedlog Švaljek istovremeno najavio rješenje jednog od bolnih tačaka Zagreba budžeta, što je finansiranje sportskih klubova.

Ovo je sportski vaučer za djecu i djecu u osnovnoj školi u Zagrebu, čije uvodjenje najavljuje Sandra Švaljek ako postane gradonačelnik Zagreba. Na konferenciji za novinare, koja je simbolično održana na dečijoj igralištu kod Božarskog doma, predstavljena je njegova ideja da se sva djeca Zagreba omogući da se bave sportom.

Pravo na sportu vaučer što bi sve osnovne škole Zagreb, oko 55 hiljada, a sva djeca starijih uzrasta vrtića, oko 15 hiljada. Dakle, 70, hiljade zagrebačkih djece tokom školske godine, dobiće vaučer od 200 kune mesečno iz grada. To bi koštalo dete 2 hiljadu dolara godišnje.

- Sport vaučer je pravo, opciju za svu djecu Grada Zagreba da se bavi sportskim aktivnostima u sportskim klubovima i objekata Grada Zagreba. Ja ću mu obezbediti sredstva u budžetu grada, oko 140 miliona je potrebno da to uradi - rekao je kandidat za gradonačelnika Zagreba Sandra Švaljek.

Na ideju o uvođenju sportskog vaučera, Švaljek je pročitao više članaka o lošoj sposobnosti zagrebačke djece. Na taj način, veruje, to treba promeniti. Takođe doprinosi uvođenju vaučera i finansijskih sredstava da Grad Zagreb daje sportskim klubovima više pravedno podeljenog - stvarnom efektu.

- Na osnovu ovog sportskog vaučera, sportski klubovi će imati pravo na finansijsku podršku Grada Zagreba u zavisnosti od toga koliko djece privlači njihov sportski klub. Mislim da je ovo samo način finansiranja sportskih klubova, stoga, ovisno o tome koliko dobro rade sa decom i koliko djece može crtati ", zaključuje on.

http://dalje.com/2017/01/dvorane-unajmljuju-privatni-klubovi-zagrebacku-djecu-nema-mjesta/

Naravno, napomenuo Švaljek, ako ovaj kupon zaživi, ​​to neće pokriti sve mjesečnih troškova svake male sportaše, ali svakako će biti od pomoći, posebno za roditelje sa manjim prihodima.