Ilustracija / Wikipedia Commons

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 1.02.2017.

Naziv godine godine povratka smrti

MILKA JAKUS (94) 26.01.17 10: 00
ŽELJKO ZORMAN (69) 27.01.17 10: 40
JOSIP HANZEK (78) 26.01.17 11: 20
MILJENKO KRASIĆ (56) 26.01.17 12: 10
IVAN KORENČIĆ (80) 26.01.17 12: 50
MILOŠ JOVANOVIĆ (91) 26.01.17 13: 35
JUSTINA MLADENOVIĆ (85) 26.01.17 14: 30
PETAR GUNS (92) 27.01.17 15: 15
OLGICA MIKINAC (60) 29.01.17 16: 00

HEMATARIJA MALA DJEVA, 1.02.2017.

Naziv godine godine povratka smrti

MIRJANA VALIDŽIĆ (75) 26.01.17 10: 15
MARICA BAČKOV (86) 26.01.17 10: 55
DRAGIĆ BAČNIK (86) 09.01.17 11: 35
MARIJA JURDANA (71) 25.01.17 12: 15
DANICA BITUH (87) 26.01.17 12: 55
IVAN BURAZOVIĆ (92) 26.01.17 13: 40
BRANIMIR FRANK (70) 24.01.17 14: 20
MARICA ŽAGAR (82) 27.01.17 15: 00

MIROGOJ, 1.02.2017.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

MILENKO DUGANDŽIĆ (65) 28.01.17 11: 40
IVAN ŠPAROVEC (80) 28.01.17 12: 30
MLADEN MANDIĆ (80) 27.01.17 13: 20
MARICA KOVAČ (82) 28.01.17 14: 10
ANTUN BAKOVIĆ (85) 26.01.17 15: 00

MIROŠEVAC, 1.02.2017.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

MARIJA HORVAT (88) 29.01.17 11: 40
SLAVICA KOLARIĆ (65) 28.01.17 12: 30
DRAGICA HERCEG (88) 26.01.17 13: 20
MIRA VDOVIĆ (75) 25.01.17 14: 10
JOSIP CORON (87) 29.01.17 15: 00

MARK.POLJE, 1.02.2017.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

LUKA MRVELJ (52) 29.01.17 10: 00
FRANJO TAVRA (64) 29.01.17 10: 50
HELENA LOVRIĆ (90) 28.01.17 11: 40
MILAN LOVRIĆ (66) 28.01.17 11: 41
ANA RAŠIĆ (78) 30.01.17 12: 30
MLADEN STRIČAK (59) 23.01.17 13: 20
AVRAM TANIĆ (67) 26.01.17 14: 10

G.VRAPČE, 1.02.2017.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

ALEN DUJMOVIĆ (45) 17.01.17 15: 00

K.KRALJEVEC, 1.02.2017.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

FRIDRIH SCRABLIN (81) 25.01.17 13: 00

JAKUŠEVEC, 1.02.2017.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

STJEPAN VRBAN (71) 29.01.17 15: 00

CUCHER, 1.02.2017.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

STJEPAN LEPUŠIĆ (73) 29.01.17 15: 00

GRANEŠINA, 1.02.2017.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

JOSIP ČUTURIĆ (82) 29.01.17 13: 00