Centar u Cvjetnom i Bogovićev 04. Februar 2017. godine. Foto: Katarina Kanceljak

zag