Ilustracija / Wikipedia Commons

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 8.02.2017.

Naziv godine godine povratka smrti

MARKO PAVLOVIĆ (65) 04.02.17 10: 00
KATA JURKOVIĆ (78) 03.02.17 10: 40
SVJETLO MILOBAR (85) 04.02.17 11: 20
ALEKSA KOMARČEVIĆ (78) 05.02.17 12: 10
DUŠANKA PREVENDAR (80) 04.02.17 12: 50
ŽELJKO BUJAS (77) 03.02.17 13: 35
ANĐELKA ŠTIMAC (80) 03.02.17 14: 30
VERSION BODY (71) 03.02.17 15: 15

HEMATARIJA MALA DJEVA, 8.02.2017.

Naziv godine godine povratka smrti

NERJAVLJENI ČELIK (79) 03.02.17 10: 15
RENATA PAPP (72) 02.02.17 10: 55
97 02.02.17: 11
KATARINA-BRANKA MATUŠEK (85) 01.02.17 12: 55
LJUBICA MALINARIĆ (87) 01.02.17 13: 40
OLGA SUPER (89) 01.02.17 14: 20
SINIŠA PAVIĆ (60) 27.01.17 15: 00

MIROGOJ, 8.02.2017.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

ANA KUHBAUCH (75) 05.02.17 10: 50
BRANKO JAVOROVIĆ (76) 05.02.17 11: 40
BRANIMIR BERTOL (71) 06.02.17 12: 30
MARIJA KRIŽAJ (70) 02.02.17 13: 20
ZLATA RAĐENOVIĆ (91) 04.02.17 14: 10

MIROŠEVAC, 8.02.2017.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

ANTE HORVAT (71) 05.02.17 12: 30
JETO ALAVANJA (81) 05.02.17 13: 20
IVO TUKERIC (78) 05.02.17 14: 10

MARK.POLJE, 8.02.2017.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

IVO LEVARD (80) 05.02.17 10: 00
DRAGO CURRENT (65) 05.02.17 10: 50
STEVAN RUDIĆ (67) 04.02.17 11: 40
ANĐA JURIĆ (87) 05.02.17 12: 30
IVAN TREMPETIĆ (79) 05.02.17 13: 20
MATIJA KRIŠTO (80) 03.01.17 14: 10
ŽELJKO VINCEKOVIĆ (60) 04.02.17 15: 00

STENJEVEC, 8.02.2017.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

IVAN BARTOL (66) 31.01.17 13: 00
MARKO BEDENIČKI (23) 03.02.17 15: 00

MARKUŠEVEC, 8.02.2017.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

EDHEM KARIĆ (68) 05.02.17 15: 00

BREZOVICA, 8.02.2017.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

DALJINSKO UPRAVLJANJE (87) 03.02.17 15: 00

JAKUŠEVEC, 8.02.2017.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

LIGHT MIKULINEC (67) 06.02.17 13: 00

GRANEŠINA, 8.02.2017.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

MILKA ŠORMAN (69) 06.02.17 13: 00

CERJE, 8.02.2017.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

MARA MARČINKOVIĆ (75) 05.02.17 13: 00

MORAVČE, 8.02.2017.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

JOSIP TUPEK (92) 06.02.17 15: 00