Porodična stranka izvijestila je da je Mate Knezović, advokat, predsednik stranke, bio kandidat za porodičnu stranku za gradonačelnika Grada Zagreba.

Navode se da će glavni program njegovog fokusa biti jačanje porodice u gradu Zagrebu, prilagođavanje javnog i privatnog života ljudima.

- Dakle, u programu će biti naglasak na činjenicu da parkovima i zelenim površinama se ponovo koristiti za dječju igru, a ne (kao što je trenutno slučaj) kućnih ljubimaca, dok su djeca u "pera". Privreda Grada Zagreba treba jačati kroz oživljavanje obrta, uključujući u samom centru Zagreba koja je nekada bila poznata po tome, proizvodnju, ekonomskim zonama, turizma i drugih djelatnosti, s posebnim naglaskom na stvaranje zdrave porodice trgovine i biznisa - navodi se u priopćenju kupaca.

Takođe navode da će Zagreb Holding biti reorganizovan kao vertikalna kompanija, a zaposleni će biti zaštićeni kolektivnim ugovorom.

- Grad Zagreb zaslužuje slobode totalitarnih ideologija i njihovih predstavnika i simbola. To znači da grad Zagreb više neće imati trgova ili ulicu posvećenih počiniocima i ljudima koji su počinili genocid nad hrvatskim narodom (npr. Maršal Tito). Ovo uključuje slobodu od simbola rodne ideologije (zastave dugih boja) na javnim mestima - citira ih Porodična stranka.