Ilustracija / Wikipedia Commons

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 10.02.2017.

Naziv godine godine povratka smrti

IVICA PAVELIĆ (57) 07.02.17 11: 20
DAVOR PERKY (39) 05.02.17 12: 10
STOJAN PETROVIĆ (76) 03.02.17 12: 50
MILNA RUČICA (60) 05.02.17 13: 35
IVAN KAPEK (29) 04.02.17 14: 30

HEMATARIJA MALA DJEVA, 10.02.2017.

Naziv godine godine povratka smrti

ZLATKO ŠIKANJIĆ (59) 05.02.17 10: 15
JEVTO JOVIĆ (81) 05.02.17 10: 55
JOSIPA PLAZIBAT (82) 05.02.17 11: 35
MIRKO KNAPP (85) 05.02.17 12: 15
NADA PATAFTA (80) 06.02.17 12: 55
MARIJA VELJA (93) 03.02.17 13: 40
ANTONIJA VRBANČIĆ (85) 04.02.17 14: 20
EMILY STIMAC (73) 07.02.17 15: 00

MIROGOJ, 10.02.2017.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

NIKOLA CUSHION (67) 06.02.17 10: 00
BRANKA JAREC (92) 06.02.17 10: 50
MARIJAN CELJAK (69) 06.02.17 11: 40
JOSIPA ZDRAHAL (74) 04.02.17 12: 30
(46) 24.01.17 13: 20
ANKICA ŠIMUNIĆ (85) 04.02.17 14: 10
BOŽO BANOVIĆ (81) 05.02.17 15: 00

MIROŠEVAC, 10.02.2017.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

MARIJA MILOŠ (86) 07.02.17 11: 40
VERA MODRY (76) 07.02.17 12: 30
MARIO DOVER (52) 07.02.17 13: 20
JOSIP VERŠIĆ (74) 06.02.17 14: 10
MATE PIRIĆ (86) 07.02.17 15: 00
TOMISLAV OSTOJIĆ (78) 08.02.17 15: 30

MARK.POLJE, 10.02.2017.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

MILE PLEŠA (89) 08.02.17 10: 00
STIPO MATIĆ (79) 07.02.17 10: 50
NIKOLA VALENTIĆ (79) 07.02.17 11: 40
VIKTOR VAJA (58) 06.02.17 12: 30
MARTA PALIJAN (64) 06.02.17 13: 20
DINKO SKOKO (65) 04.02.17 14: 10
MARIJAN BLAŽIĆ (74) 07.02.17 15: 00

STENJEVEC, 10.02.2017.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

ANĐA VRBAT (78) 07.02.17 15: 00

SV.KLARA, 10.02.2017.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

MANDA ŠIKIĆ (93) 07.02.17 13: 00

LUČKO, 10.02.2017.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

DAVOR RELE (31) 08.02.17 11: 00
STJEPAN BOŽIĆ (84) 06.02.17 15: 00

CERJE, 10.02.2017.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

ŽELJKO ODELJAN (60) 06.02.17 15: 00