Ilustracija / Wikipedia Commons

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 16.02.2017.

Naziv godine godine povratka smrti

IVANA MARKANOVIĆ (77) 11.02.17 10: 00
ANA BARBARIĆ (75) 13.02.17 10: 40
ANGLING SHEET (96) 13.02.17 11: 20
BESPLATNI XENOM 69 11.02.17 12 10
ERIKA KRAMER (83) 10.02.17 12: 50
MIRKO JALUŠIĆ (82) 11.02.17 13: 35
EDO LOVRIC (75) 11.02.17 14: 30
MAJDA VEČERINA (46) 13.02.17 15: 15

HEMATARIJA MALA DJEVA, 16.02.2017.

Naziv godine godine povratka smrti

ZLATNI MARINOV (95) 10.02.17 10: 15
ZAGORKA VUKOBRAT (85) 12.02.17 10: 55
MARIJA GRAD (85) 12.02.17 11: 35
KATARINA FRESL (75) 12.02.17 12: 55
ANDRIJA VEČENAJ (80) 12.02.17 13: 40
IVAN ŠARON (79) 12.02.17 14: 20
JOSIPA KOMES (84) 11.02.17 15: 00

MIROGOJ, 16.02.2017.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

NADICA MUSTAČ (78) 12.02.17 10: 00
VESNA LUKŠIĆ (58) 13.02.17 10: 50
NIKOLA MARČETIĆ (81) 09.02.17 11: 40
JOŽEFA ALAJBEG (97) 11.02.17 12: 30
MARGARITA KOVAČIĆ (94) 11.02.17 13: 20
BARICA JOŽIĆ (86) 10.02.17 14: 10

MIROŠEVAC, 16.02.2017.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

MARIJA KOŽIĆ (79) 14.02.17 11: 40
MILAN KOLAKOVIĆ (79) 13.02.17 12: 30
BARA TEKELI (87) 11.02.17 13: 20
JURAJ POKRNIĆ (90) 11.02.17 14: 10
ŠTEFA BOLČEVIĆ (60) 12.02.17 15: 00

MARK.POLJE, 16.02.2017.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

BRANKA ŠIMIĆ (70) 14.02.17 10: 50
NEVENKA ABAZ (44) 13.02.17 11: 40
DRAGUTIN SLAVIĆ (64) 11.02.17 12: 30
LORENA ŠEGRC (15) 11.02.17 13: 20
MUHIBA FUČEK (77) 12.02.17 14: 10

SV.KLARA, 16.02.2017.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

DRAGICA ATALIĆ (98) 11.02.17 15: 00
EUGEN KUFNER (71) 11.02.17 15: 01

LUČKO, 16.02.2017.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

ALOJZ FABIJANIĆ (78) 09.02.17 13: 00

GRANEŠINA, 16.02.2017.

Ime i prezime godine Sahrana dana smrti

IVA TELINEC (71) 11.02.17 15: 00