Kenijski John radi kao upravnik jedne aviokompanije. Ovde su prvi put sleteli u Zagreb i voleo ga je puno. Iako nije mnogo vidio jer je ostao u Zagrebu samo jedan dan, rekao je da su zagrebači topli i srećni da mu pomognu sa uputstvima i savjetima.