Centar na Cvjetnom trgu 18. Mart 2017. godine. Foto: Katarina Kanceljak