Lepota je u očima posmatrača. Video si kako policija vidi Catherine Chancellor. Vidi kako ih Emil Midžić gleda. Iz svoje linije trake na Cvjetni 18. Mart 2017. godine.

[envira-gallery id = ”53172 ″]