Prijatelji Frederik i Bob iz Belgije putuju u Evropu. Naravno, nisu ni zaobišle ​​Hrvatsku. Bili su u Dubrovniku, na Plitvicama i zaustavili se u Zagrebu. Oni ostaju samo jedan dan, ali će pokušati da vide više. Stoga su nosili informacije Turističkog informativnog centra Zagreba i mape.