Centar u Cvjetnom i Bogovićev 22. April 2017. Foto: Katarina Kanceljak